Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Knižnica FTVŠ UK

                                                                                                                                                                      

 

 

Vážení ŠTUDENTI — upomienky a avíza z knižnice sú vám posielané na univerzitné maily
(v tvare: priezviskočíslo@uniba.sk — napr. novy12@uniba.sk)


Pomocou konta O365 majú študenti a učitelia možnosť stiahnuť si a používať aj doplnkové služby Microsoftu — napr. stiahnutie a inštalácia balíka Office.Portál e-časopisov │ e-kníh UK  NISPEZ

 SUMMON DISCOVERY TOOL

Web of ScienceSCOPUSEBSCObookProQuest

DOAJ  │  EZB

 Impact Factor

Vstup do databáz je dostupný mimo priestorov Univerzity Komenského cez  vzdialený prístup.

EXTERNÉ INFORMAČNÉ ZDROJE │ E-ZDROJE

EXTERNÉ INFORMAČNÉ ZDROJE 

Charakteristiky databáz │ Manuály na používanie databáz Licenčné podmienky │ 


VZDIALENÝ PRÍSTUP   Nastavenie pre Google Chrome 


 Voľne prístupné informačné zdroje pre spoločenskovedné odboryPEDAGOGIKAPSYCHOLÓGIASOCIOLÓGIAFILOZOFIA

Academic Video Online   │  rozsiahla multiodborová kolekcia inštruktážnych a náučných videí

  

SCOPUS  70M+ jedinečných záznamov
Web of Science  65M+ jedinečných záznamov Impact Factor2017 Highly Cited Researchers

 Web of Science  Clarivate Analytics : training portal

viac ako 1 miliarda citačných referencií │ 6000+ titulov časopisov │ 9M+ zborníkov │ 1M+ kníh / kapitol