Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzity Komenského v Bratislave

Knižnica FTVŠ UK

O knižnici Otváracie hodiny Napíšte nám Kontakty AdresaSlužby

Akademická knižnicaFakultné knižnice UK

 

ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE │ ČASOPISY odoberané ⇒ 2018 Predátorské časopisy

Povinný výtlačok ISBN ISSN

 

Vedecké časopisy s telovýchovným a medicínskym zameraním

VEDECKÉ ČASOPISY  ⇒  SPORT SCIENCESPHYSIOLOGYPSYCHOLOGY WEB OF SCIENCE  ⇒  IF 2016 

 

                                                                    


  

 MVS — Elektronická žiadanka 

Vážení ŠTUDENTI — 
upomienky a avíza z knižnice sú vám posielané na univerzitné maily
(v tvare: priezviskočíslo@uniba.sk — napr. novy12@uniba.sk)

Pomocou konta O365 majú študenti a učitelia možnosť stiahnuť si a používať aj doplnkové služby Microsoftu — napr. stiahnutie a inštalácia balíka Office.Portál e-časopisov e-kníh UK (NISPEZ)

SUMMON DISCOVERY TOOL

Web of ScienceSCOPUSEBSCObookProQuest

DOAJ  │ EZB

 Impact Factor

Vstup do databáz je dostupný mimo priestorov Univerzity Komenského cez  vzdialený prístup.

EXTERNÉ INFORMAČNÉ ZDROJE │ E-ZDROJE

EXTERNÉ INFORMAČNÉ ZDROJE 

Charakteristiky databáz │ Manuály na používanie databáz Licenčné podmienky │ 


VZDIALENÝ PRÍSTUP │ Nastavenie pre Google Chrome 


 Voľne prístupné informačné zdroje pre spoločenskovedné odboryPEDAGOGIKAPSYCHOLÓGIASOCIOLÓGIAFILOZOFIA

Academic Video Online  —  rozsiahla multiodborová kolekcia inštruktážnych a náučných videí

  

SCOPUS  70M+ jedinečných záznamov
Web of Science  65M+ jedinečných záznamov Impact Factor2017 Highly Cited Researchers

 Web of Science  Clarivate Analytics : Training Portal

viac ako 1 miliarda citačných referencií │ 6000+ titulov časopisov │ 9M+ zborníkov │ 1M+ kníh/kapitol