Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Knižnica FTVŠ UK

                                                                                                                                                                      

 

 

Vážení ŠTUDENTI — upomienky a avíza z knižnice sú vám posielané na univerzitné maily
(v tvare: priezviskočíslo@uniba.sk — napr. novy12@uniba.sk)


Pomocou konta O365 majú študenti a učitelia možnosť stiahnuť si a používať aj doplnkové služby Microsoftu — napr. stiahnutie a inštalácia balíka Office.
Portál e-časopisov 
e-kníh UK
nástroj na vyhľadávanie


SUMMON DISCOVERY TOOL

Akademická e-knižnica — nástroj na vyhľadávanie

Web of ScienceSCOPUS

EBSCO ebook Academic Collection  

ProQuest

DOAJ  EZB

 Impact Factor  IF

Vstup do databáz je dostupný mimo priestorov Univerzity Komenského (mimo WiFi – Eduroam) cez  vzdialený prístup.

EXTERNÉ INFORMAČNÉ ZDROJE │ E-ZDROJE

EXTERNÉ INFORMAČNÉ ZDROJE 

Charakteristiky databáz │ Manuály na používanie databáz Licenčné podmienky │ 


VZDIALENÝ PRÍSTUP   Nastavenie pre Google Chrome 


 Voľne prístupné informačné zdroje pre spoločenskovedné odboryPEDAGOGIKAPSYCHOLÓGIASOCIOLÓGIAFILOZOFIA

Academic Video Online   │  rozsiahla multiodborová kolekcia inštruktážnych a náučných videí

  

SCOPUS  70M+  jedinečných záznamov
Web of Science  65M+  jedinečných záznamov Impact Factor │ IF2018 Highly Cited Researchers

 Web of Science  Clarivate Analytics : training portal

viac ako 1 miliarda  citačných referencií │ 6000+  titulov časopisov │ 9M+  zborníkov │ 1M+  kníh/kapitol  


UŽITOČNÉ ZDROJEIntechOpen — the world‘s leading publisher of Open Access books


Life Sciences  837 kníh

Health Sciences  1488 kníh

Social Sciences and Humanities  193 kníh

Physical Sciences, Engineering and Technology  2237 kníh


ResearchGate
Browse publications  15+ mil. vedcov zo 193 krajín  118+ mil. publ.  68 držiteľov Nobelovej ceny

                                                                                             │ P  R  I  H  L  Á  S  E  N  I  E


Google Scholar

Google Books
Theses — vysokoškolské kvalifikačné práce

PubMed  5500+  titulov časopisov  obsahuje viac ako 30 mil. citačných referencií


MODERNÁ TELESNÁ VÝCHOVA — Učebné a metodické materiály

NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM — Online študovňa


Prvý SK web pre telocvikárov — telocvikari.sk 


Jednotná informačná brána — JIB
Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc — KIS3G
Medicínska virtuálna knižnica — MEDVIK
Národná encyklopédia športu
BOOKPORT — On-line knihovna pro každého

NCP VaT — Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti
Veda na dosah