Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Študentský domov Lafranconi

Študentský domov je situovaný v objekte Fakulty telesnej výchovy a športu a na základe toho je profilovaný ako súčasť realizácie študijných programov s priamym prepojením na športový areál, ktorý plní funkciu praktickej výuky. Študentský domov je účelovým zariadením Univerzity Komenského v Bratislave a plní úlohu ubytovacieho, sociálneho a výchovného zariadenia.

Jeho poslaním je poskytovať ubytovanie študentom, ktorí študujú na Fakulte telesnej výchovy a športu. 189 študentov tu nachádza ubytovanie v príjemných izbách s výhľadom na krásny Dunaj a prírodu okolo. K dispozícii je aj 5 hosťovských  izeb s 14 lôžkami, ktoré využívajú hlavne športovci prichádzajúci do nášho mesta.

Letné ubytovanie 2019 na ŠD Lafranconi

Letné ubytovanie 2019 na ŠD Lafranconi

Letné ubytovanie pre mimofakultných záujemcov bude v termíne 1.7.2019 – 28.8.2019

REZERVÁCIA IZIEB JE NUTNÁ VOPRED (telefonicky alebo e-mailom)

Ubytovať sa je možné v pondelok - piatok od 9.00 do 13.00 hod.
Ubytovanie poskytujeme v dvoj a troj-lôžkových izbách

CENNÍK UBYTOVANIA ŠD Lafranconi
júl - august 2019
Internát FTVŠ UK:
ŠTUDENTI FTVŠ UKdo 15 dní4,00.- €/deň
15 a viac dní3,00.- €/deň
OSTATNÍ ŠTUDENTIdo 15 dní5,00.- €/deň
15 a viac dní4,00.- €/deň
OSTATNÍ HOSTIAdo 15 dní10,00.- €/deň
15 a viac dní7,00.- €/deň
Hosťovské izby:
Krátkodobé ubytovanie13,50.-€/deň

Hostia okrem študentov do 26 rokov hradia daň za ubytovanie vo výške 1,70.- €/deň.

Cena za ubytovanie sa platí vopred na číslo účtu:
SK46 8180 0000 0070 0015 0238
Swift kód: SPSRSKBAXXX

Kontaktné dispozície pre letné ubytovanie:

ŠD Lafranconi
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9,
814 69 Bratislava

PhDr. Oľga Peštuková - vedúca ubytovacieho oddelenia
Tel.: +421 918 340 676
E-mail: olga.pestukovauniba.sk

Drahoslava Čižmáziová - referentka pre ubytovanie
Tel.: +421 918 340 676
E-mail: drahoslava.cizmaziovauniba.sk