Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Prenájom miestností a športovísk

Cenník prenájmov miestností a športovísk FTVŠ UK

Cenník prenájmov miestností a športovísk FTVŠ UK

Platný od 01.09.2017

O B J E K TCena (€)
pre komerčné akcie a
širokú verejnosť
Cena (€)
pre školy,
telovýchovné jednoty,
športové kluby,
samosprávu,
organizovaný a rekreačný
šport
Poznámka
Atletický štadión prof. Kuchena
Atletický štadión prof. Kuchena – permanentka na meno
70,-/hod.
80,-/sezóna
40,-/hod.
-
Aula prof. Stráňaia
Aula prof. Stráňaia–pracovník obsluhy (pracovné dni)
Aula prof. Stráňaia–pracovník obsluhy (víkend a sviatok)
30,-/hod.
6,-/hod.
8,-/hod.
20,-/hod.
6,-/hod.
8,-/hod.
Učebňa do 20 miest
Učebňa od 20 do 40 miest
12,-/hod.
20,-/hod.
10,-/hod.
15,-/hod.
Basketbalové ihrisko10,-/hod.5,-/hod.
Futbalové mini ihrisko
Futbalové mini ihrisko pre študentov FTVŠ UK
+ umelé osvetlenie
5,-/hod.
-
4,-/hod.
20,-/hod.
4,-/hod.
4,-/hod.
Futbalové veľké ihrisko
Futbalové veľké ihrisko rozdelené na viac častí
+ umelé osvetlenie
(Pri prenájme futbalového veľkého ihriska sú v cene zahrnuté aj dve šatne.)

70,-/hod.
100,-/hod.
-
15,-/hod

50,-/hod.

-
15,-/hod.
Podmienky používania umelého trávnika(.pdf)
Golfové akademické centrum – celé
Golfové akademické centrum – simulátor
Golfové akademické centrum – odpalisko
Golfové akademické centrum – simulátor (permanentka)
Golfové akademické centrum – odpalisko (permanentka)
Golfové akademické centrum – prenájom učebne
Golfové akademické centrum – uskladnenie palíc (jednorazový poplatok na obdobie november až apríl)
90,-/hod.
13,-/hod.
8,-/hod.
115,-/10 hod.
70,-/10 hod.
12,-/hod.
10,-

45,-/hod.
(len SKGA) 5,-/hod.
(len SKGA) 4,-/hod.
-
-
10,-/hod.
-

Multifunkčné ihrisko – celé
Multifunkčné ihrisko – 2/3 ihriska
Multifunkčné ihrisko – 1/3 ihriska
30,-/hod.
20,-/hod.
12,-/hod.
20,-/hod.
15,-/hod.
10,-/hod.
Plážové ihrisko – celé
Plážové ihrisko – 2/3 ihriska
Plážové ihrisko – 1/3 ihriska
30,-/hod.
22,-/hod.
12,-/hod.
20,-/hod.
15,-/hod.
10,-/hod.
Tenisové ihrisko s umelým povrchom
Tenisové ihrisko s umelým povrchom (študenti a zamestnanci FTVŠ UK)
6,-/hod.
-
5,-/hod.
3,-/hod.
Šatne (unimobunky) pre vonkajšie ihriská3,-/hod.3,-/hod.
Šatne (sprchy) pre vonkajšie ihriská v šport. hale prof. Rovného6,-/hod.5,-/hod.
Športová hala prof. Rovného
Športová hala prof. Rovného – majstrovský zápas extraliga
Športová hala prof. Rovného – prípravný zápas extraliga
Športová hala prof. Rovného – tréningy
Športová hala prof. Rovného – turnaj (min. 3 družstvá)
(Pri prenájme športovej haly prof. Rovného sú v cene zahrnuté aj dve šatne.)
70,-/hod.
80,-/hod.
60,-/hod.
-
-

-
40,-/hod.
35,-/hod.
34,-/hod.
60,-/hod.

FitGym (pohybové štúdio) celé
FitGym (posilňovňa – len pre školiace akcie s účasťou FTVŠ UK)
40,-/hod.
-
20,-/hod.
20,-/hod.
Gymnastická telocvičňa30,-/hod.20,-/hod.
Tanečné štúdio vrátane ozvučenia20,-/hod.14,-/hod.
Úpolová telocvičňa (Gymnik)-10,-/hod.
Plaváreň (firmy)
Plaváreň (iné využitie)
Plaváreň (materské školy)
Plaváreň (základné a stredné školy)
Plaváreň (vysoké školy)
Plaváreň (športové kluby)
Plaváreň (1 dráha)
Plaváreň (3 dráhy)
90,-/hod.
120,-/hod.
-
-
-
-
-
-
-
-
40,-/hod.
50,-/hod.
65,-/hod.
65,-/hod.
20,-/hod.
45,-/hod.
Sauna-20,-/hod.
Klub absolventov FTVŠ UK-20,-/hod.
Klub FTVŠ UK pre zamestnancov na viac ako 1 hodinu-3,-/hod.
Klubovňa na lodenici (zamestnanci FTVŠ UK do 5 hodín)
Klubovňa na lodenici (zamestnanci FTVŠ UK nad 5 hodín)
Klubovňa na lodenici (nezamestnanci FTVŠ UK do 5 hodín)
Klubovňa na lodenici (nezamestnanci FTVŠ UK nad 5 hodín)
(* Podujatie do 8 hodín trvania.)
-
-
-
-

10,-/akcia*
15,-/akcia*
20,-/akcia*
30,-/akcia*

Servisný pracovník počas akcie (pracovné dni);
za jeho prácu v čase 22:00 až 07:00 hod. je 100% príplatok
6,-/hod.-
Servisný pracovník počas akcie (víkend a sviatok)8,-/hod.-
Využitie areálu na catering (do 200 účastníkov)
Využitie areálu na catering (do 400 účastníkov)
Využitie areálu na catering (nad 400 účastníkov)
100,-/deň
200,-/deň
300,-/deň
-
-
-
Záloha na poškodenie objektov150,-
Pri prenájme celého areálu FTVŠ UK sa cena prenájmu stanovuje dohodou.
Poznámka: Nájmy sa fakturujú bez DPH, práce technikov, obsluhy v aule a energie sa fakturujú s DPH.
K O N T A K T Y
Objekt, resp. službaTelefónE‐mail
Atletický štadión prof. Kuchena (č. p. 1)0918 340 675juraj.turanuniba.sk
Aula prof. Stráňaia a učebne (č. p. 2, 3)0918 340 675juraj.turanuniba.sk
Ihriská (basketbalové, futbalové, multifunkčné, plážové, tenisové) a športová hala prof. Rovného vrátane šatní (č. p. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13)0917 317 815
02/20669927
emil.stranianekuniba.sk
martina.dubovskauniba.sk
Golfové akademické centrum, vrátane učebne (č. p. 7)0918 340 674
0915 453 728
gacfsport.uniba.sk
vilomasaricloud.com
FitGym, tanečné štúdio, gymnastická telocvičňa a úpolová telocvičňa
(č. p. 14, 15, 16, 17)
02/20669926elena.sulovskauniba.sk
Plaváreň a sauna (č. p. 18, 19)02/20669935yvetta.macejkovauniba.sk
Kluby, klubovňa na lodenici, servisní pracovníci a catering
(20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28)
0918 340 675juraj.turanuniba.sk

V Bratislave, 06.09.2017
Schválené na zasadaní vedenia FTVŠ UK 04.09.2017

doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD.
dekan FTVŠ UK