Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzity Komenského v Bratislave

Škola v pohybe

zimná Škola v pohybe 2017

Dovoľte, aby sme Vás pozvali na odborný seminár "Zimná Škola v pohybe 2017" so zameraním na zdokonaľovanie zjazdového lyžovania a snoubordingu, ktorý sa uskutoční v rámci vzdelávacieho projektu Učiteľská akadémia FTVŠ UK v Bratislave.

Rozsah:18-23 hodín (prezenčná forma)
Termín:

12.-15. marca 2017

Miesto (učebne a športoviská FTVŠ UK):lyžiarske strediská Zuberec alebo Jasná
Poplatok:175,- Eur

Prihlasovanie:

https://goo.gl/forms/2PD7f6cJHvprrv943

KONTAKT:akademiafsport.uniba.sk
Pre nedostatočný počet záujemcovsa odborný seminár nesukutoční