Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Harmonogram prijímacieho konania na akademický rok 2018/2019

Harmonogram prijímacej skúšky

SKUPINA
1
SKUPINA
2
SKUPINA
3
SKUPINA
4
24. apríla 2018 (utorok)
8:00 hod. - Úvodné sústredenie Aula
09:00 hod.
HRY 1
FUTBAL
09:00 hod.
GYMNASTIKA 2
09:00 hod.
ATLETIKA 3
09:00 hod.
PLÁVANIE 4
13:00 hod.
PLÁVANIE 1
13:00 hod.
HRY 2
FUTBAL
13:00 hod.
GYMNASTIKA 3
13:00 hod.
ATLETIKA 4
25. apríla 2018 (streda)
08:00 hod.
ATLETIKA 1
08:00 hod.
PLÁVANIE 2
08:00 hod.
HRY 3
08:00 hod.
hádzaná 3a
09:30 hod.
basketbal 3b
08:00 hod.
GYMNASTIKA 4
13:00 hod.
GYMNASTIKA 1
13:00 hod.
ATLETIKA 2
13:00 hod.
PLÁVANIE 3
13:00 hod.
HRY 4
VOLEJBAL
SKUPINA
5
SKUPINA
6
SKUPINA
7
SKUPINA
8
26. apríla 2018 (štvrtok)
8:00 hod.  - Úvodné sústredenie Aula
09:00 hod.
HRY 5
FUTBAL
09:00 hod.
GYMNASTIKA 6
09:00 hod.
ATLETIKA 7
09:00 hod.
PLÁVANIE 8
13:00 hod.
PLÁVANIE 5
13:00 hod.
HRY 6
FUTBAL
13:00 hod.
GYMNASTIKA 7
13:00 hod.
ATLETIKA 8
27. apríla 2018 (piatok)
08:30 hod. - Písomný test
10:00 hod.
ATLETIKA 5
10:00 hod.
PLÁVANIE 6
10:00 hod.
HRY 7
10:00 hod.
hádzaná 7a
11:30 hod.
basketbal 7b
10:00 hod.
GYMNASTIKA 8
14:00 hod.
GYMNASTIKA 5
14:00 hod.
ATLETIKA 6
14:00 hod.
PLÁVANIE 7
13:00 hod.
HRY 8
VOLEJBAL

Zoznam študijných programov a ich skratky (AR 2018/2019)

Študijné programy 1. stupňa štúdia (ŠP)Skratka
1.TrénerstvoTRN1
2.Trénerstvo (externá forma štúdia)TRN1/e
3.Kondičné trénerstvoKT1
4.Kondičné trénerstvo (externá forma štúdia)KT/e
5.Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovyTUT1
6.Kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovyKTUT1
7.Šport pre zdravieSPZ1
8.Šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovySPZU1
9.Športový manažment (*)SMN1
10.Učiteľstvo telesnej výchovy a biológie (**)UTB1
11.Učiteľstvo telesnej výchovy a geografie (**)UTG1
12.Učiteľstvo telesnej výchovy a anglického jazyka a literatúry (***)UTA1
13.Učiteľstvo telesnej výchovy a slovenského jazyka a literatúry (***)UTS1
14.Učiteľstvo telesnej výchovy a nemeckého jazyka a literatúry (***)UTN1
15.Učiteľstvo telesnej výchovy a histórie (***)UTH1
16.Učiteľstvo telesnej výchovy a náboženskej výchovy (****)UTNV1

Poznámky:

  • (*) Na zabezpečovaní výučby v študijnom programe 9. kooperuje Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave.
  • (**) Na zabezpečovaní výučby v študijných programoch 10. a 11. kooperuje Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.
  • (***) Na zabezpečovaní výučby v študijných programoch 12., 13.,14. a 15. kooperuje Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.
  • (****) Na zabezpečovaní výučby v študijných programoch 16. kooperuje Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.