Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Akreditované študijné programy

Akreditované študijné programy

Študijný program: Športová edukológia
Študijný odborŠportová edukológia
3 roky denné/4 roky externé
Ponuka predmetov doktorandského štúdia - športová edukológia
Študijný program: Športová humanistika
Študijný odborŠportová humanistika
3 roky denné/4 roky externé
Ponuka predmetov doktorandského štúdia - športová humanistika
Študijný program: Športová kinantropológia
Študijný odborŠportová kinantropológia
3 roky denné/4 roky externé
Ponuka predmetov doktorandského štúdia - športová kinantropológia