Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzity Komenského v Bratislave

Poplatky a výška školného

Výška školného a poplatkov so štúdiom v akademickom roku 2017/2018

  • Vnútorný predpis Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2017/2018
  • Príloha č. 7 vnútorného predpisu Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty telesnej výchovy a športu - Výška školného a vybraných poplatkov v akademickom roku 2017/2018