Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Wellness pracovník masérske služby

Wellness pracovník masérske služby - skúška na overenie odbornej spôsobilosti

Zákon o celoživotnom vzdelávaní 568/2009 Z.Z.

živnosť - kategória Osobné služby

Wellness pracovník masérske služby

 

 

POSTUP:

·        Každý, kto má záujem podnikať v oblasti wellness masérske služby (nielen noví absolventi kurzov) musí predložiť na príslušnom živnostenskom úrade osvedčenie o úplnej kvalifikácii Wellness pracovník – masérske služby.

·        V praxi to znamená, že nepostačuje iba osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu, ale je potrebné po úspešnom absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu (noví i dávnejšie skončení absolventi kurzov) absolvovať skúšku na overenie odbornej spôsobilosti.

Oprávnenie na vykonávanie tejto skúšky má Univerzita Komenského v Bratislave (FTVŠ UK), ktorá každému úspešnému absolventovi skúšky na overenie odbornej spôsobilosti vydá osvedčenie o úplnej kvalifikácii Wellness pracovník – masérske služby.

 

SKÚŠKA:

Zoznam požiadaviek na úspešné absolvovanie skúšky

Obsah (3 časti): písomný test, praktická časť, ústna skúška.

Kvalifikačný a hodnotiaci štandard - TU

Okruhy ku skúške - TU

Skúšky sa uskutočňujú na FTVŠ UK v Bratislave, Nábr. arm. gen. L. Svobodu, miestnosť 1-31. 

 

 

Termíny skúšok (aj opravných skúšok):

termínyukončenie prijímania žiadostí

17.9.2019

27.8.2019

18.10.2019

26.9.2019

25.10.2019

3.10.2019

29.11.20197.11.2019
13.12.201922.11.2019

Prihlasovanie: žiadosť v zmysle zákona - formulár - TU

Kontakt: akademia(at)fsport.uniba.sk