Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuálne aktivity 2019/2020

Vzdelávanie trénerov I. - III. stupňa

SEPTEMBER 2019 - JÚN 2020
VŠEOBECNÁ ČASŤ
I. stupeň (1 časť)II. stupeň (2 časti)III. stupeň (2 časti)

spoločná pre viacero

športových špecializácií

 

test zo všeobecnej časti

- najskôr po 2 týždňoch po všeobecnej časti

11.-13.október 2019

- individuálne športy

- kolektívne športy

         

    

 

predbežne

1.časť

25.-27.október 2019

2.časť

14.-15.december 2019

          

1. časť

november 2019

2. časť

január 2020


ŠPECIÁLNE ČASTI - pokračovanie po všeobecnej časti

šport

(odborná spôsobilosť)  

I. stupeňII.stupeň         III.stupeň
cyklistika (tréner)

úvod 13.10.2019

1.časť 2019

2.časť  + záverečné skúšky 2019

hokejbal (tréner)

úvod 13.10.2019

1.časť 2019

2.časť  + záverečné skúšky 2019

judo (tréner)

1.časť: 17.-19.5.2019        

2.časť 6.-8.9.2019

3.časť:

kulturistika, fitness a silový trojboj (tréner)

1.časť: 21.-22.9.2019

2.časť: 19.-20.10.2019 + záverečné skúšky

nový beh - úvod 13.10.2019

 

plávanie (tréner)

úvod 13.10.2019

1.časť:

2.časť:

záverečné skúšky

špeciálne olympiády (tréner atletiky, tréner futbalu, tréner plávania)

atletika:

1.časť: 13.-15.9.2019

2.časť: 11.-13.10.2019 +

záverečné skúšky

futbal:

11.-13. október 2019

18.-20.10. alebo 25.-27.10.

- záverečné skúšky

plávanie:

1.časť: 27.-29.9.2019

2.časť: 30.11.2019 - záverečné skúšky

športová gymnastika (tréner)

1.časť:

2.časť: 

+ záverečné skúšky

* basketbal (tréner)

na zväze

1.časť 25.-26.5.2019

UMB B. Bystrica

2.časť 28.-29.9.2019

FTVŠ UK - záverečné skúšky

na zväzena zväze
* florbal (tréner)

október 2019

na zväze

* hádzaná (tréner)na zväze

pripravujeme jeseň 2019

na zväze

* jazdectvo (tréner)

október 2019

na zväze

* ľadový hokej (tréner)

október 2019

na zväze

na zväzena zväze
* stolný tenis (tréner)

na zväze

na zväzena zväze
* šerm (tréner)

na zväze

na zväzena zväze
* tanečný šport (tréner)

na zväze

október 2019

na zväze

na zväze
* tenis (tréner)

na zväze

na zväze

na zväze
* volejbal (tréner)

október 2019

na zväze

na zväze

na zväze

*vzdelávanie organizuje národný športový zväz

Prihlasovanie sa: akademiafsport.uniba.sk

  • Termíny budú dopĺňané, konzultované a upravované podľa požiadaviek športových zväzov.
  • Otvorenie vzdelávacieho programu je podmienené prihlásením sa dostatočného počtu uchádzačov z príslušnej špecializácie.
  • Výška poplatku je stanovená na základe predbežného prihlasovania sa, najneskôr 3 týždne pred začiatkom vzdelávania.