Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuálne aktivity 2018/2019

Vzdelávanie trénerov a inštruktorov I. - III. stupňa

SEPTEMBER 2018 - JÚN 2019
VŠEOBECNÁ ČASŤ
I. stupeň (1 časť)II. stupeň (2 časti)            III. stupeň (2 časti)

spoločná pre viacero

športových špecializácií

 

test zo všeobecnej časti

- najskôr po 2 týždňoch po všeobecnej časti

19.-21.október 2018

15.-17.február 2019

8.-10. marec 2019

26.-28. apríl 2019            

    

 

1.časť

30.november -

2.december 2018

2.časť

8.-10. február 2019 

jeseň 2019            

1. časť

22.-25.november 2018

2. časť

11.-13. január 2019

záverečný test

- 13.4.2019 o 8.00

jeseň 2019

ŠPECIÁLNE ČASTI - pokračovanie po všeobecnej časti

šport

(odborná spôsobilosť)  

I. stupeňII.stupeň         III.stupeň
aquafitness (inštruktor)

16.3.2019 medzinárodný workshop

aikido (inštruktor)

1.časť 17.-19.5. 2019

2.časť  6.-8.9. 2019

cyklistika (tréner)

úvod 21.10.2018

1.časť 26.-28.10.2018

2.časť  + záverečné skúšky 16.-18.11.2018

jóga (inštruktor)

17.-21.2.2019

28. marec 2019 o 13.30 záverečné skúšky

v spolupráci s EYA - Yoga Vidya

pripravujeme ďalší beh v 2.polovici septembra

jógová terapia (inštruktor)

7.-10.3.2019

8 .marec 2019 záverečné skúšky

v spolupráci s EYA - Yoga Vidya
judo (tréner)

1.časť 17.-19.5. 2019

2.časť 6.-8.9. 2019 + záverečné skúšky

hokejbal (tréner)

úvod 26.4.2019

1.časť 3.-4.5.2019

2.časť 14.-16.6.2019
kanoistika - vodný slalom a zjazd (tréner)

1.časť 1.júla 2019

Liptovský Mikuláš

2.časť 2.-3. augusta 2019

Čuňovo

kulturistika, fitness a silový trojboj (tréner)

úvod 21.10.2018 (FTVŠ UK)

1.časť 17.-18.11.2018

2.časť  8.-9.12.2018 + záverečné skúšky

úvod v apríli 13.4.2019

plávanie (tréner)

úvod 21.10.2018

1.časť:

1.skupina 23.-25.11.2018

2.skupina  7.-9.12.2018

2.časť:

1.skupina 12.1.2019 (záverečné skúšky)

2.skupina 26.1.2019 (záverečné skúšky)

úvod v apríli 2019

plávanie dojčiat, batoliat a detí predškolského veku (inštruktor)

preložené na september

1.časť všeobecná aj špeciálna

2.časť  2019

3.časť 2019 + záverečné skúšky

FTVŠ UK BA, Trnava

v spolupráci s Asociáciou vodné deti Slovenska

synchronizované plávanie (tréner)marec - školenie sa neotvára
špeciálne olympiády (tréner atletiky, tréner futbalu, tréner plávania)

26-28.4.2019

september, október 2019

športová gymnastika (tréner)

1.časť: 9.-10.3.2019

2.časť: 30.-31.3.2019 + záverečné skúšky

zjazdové lyžovanie (inštruktor) pre potreby regionálneho školstva

pre učiteľov ZŠ a SŠ

08.-11.1.2019 - Chopok Juh

* basketbal (tréner)

na zväze

25.-26.5.2019 UMB B. Bystrica

2.časť 28.-29.9.2019

FTVŠ UK - záverečné skúšky

* bedminton (tréner)

na zväze

záverečný test

29.3.2019 o 17.00

* jachting (tréner)na zväze
* florbal (tréner)na zväze
*golf (tréner, inštruktor)

úvod 10.3.2019

na zväze

1.časť 22.-24. marec 2019

2.časť  5.-7.apríl 2019

? záverečné skúšky

* hádzaná (tréner)na zväzepripravujeme jeseň 2019
* horolezectvo (inštruktor)záverečný test 23.3.2019 o 9.00 (Dom športu)
* jachting (tréner)

záverečný test 30.3.2019 o 9.00

* ľadový hokej (tréner)

záverečný test zo všeobecnej časti 27.10.2018 o 9.00

na zväze

na zväze

na zväze

2.-5. mája 2019

13.-14. mája 2019

* motocyklový šport (tréner)

na zväze

záverečný test

* rýchlostná kanoistika (tréner)na zväze
* stolný tenis (tréner)

záverečný test zo všeobecnej časti 24.11.2018 o 11.15

na zväze

na zväze
* tanečný šport (tréner)

13.-14.4.2019

13.4.2019 záverečné skúšky

* tenis (tréner)

záverečný test zo všeobecnej časti 24.11.2018 o 10.00

na zväze

na zväze

pripravujeme jeseň 2019

* vodné lyžovanie (tréner)

na zväze

záverečný test 30.3.2019 o 9.00

* volejbal (tréner)

záverečný test zo všeobecnej časti 23.11.2018 o 14.30

záverečný test zo všeobecnej časti 26.1.2019 o 10.00

záverečný test zo všeobecnej časti - 28.6.2019 o 11.45

* zápasenie (tréner)na zväze

*vzdelávanie organizuje národný športový zväz

Prihlasovanie sa: akademiafsport.uniba.sk

  • Termíny budú dopĺňané, konzultované a upravované podľa požiadaviek športových zväzov.
  • Otvorenie vzdelávacieho programu je podmienené prihlásením sa dostatočného počtu uchádzačov z príslušnej špecializácie.
  • Výška poplatku je stanovená na základe predbežného prihlasovania sa, najneskôr 3 týždne pred začiatkom vzdelávania.