Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuálne aktivity 2018/2019

Vzdelávanie trénerov a inštruktorov I. - III. stupňa

SEPTEMBER 2018 - JÚN 2019
VŠEOBECNÁ ČASŤ
I. stupeňII. stupeňIII. stupeň

spoločná pre viacero

športových špecializácií

19.-21.október 2018

predbežne

15.-17.február 2019

apríl 2019

 

1.časť

30.november -

2.december 2018

2.časť

8.-10. február 2019

1. časť

22.-25.november 2018

2. časť

11.-13. január 2019

ŠPECIÁLNE ČASTI

šport

(odborná spôsobilosť)  

I. stupeňII.stupeň         III.stupeň
aikido (inštruktor)

1.časť apríl 2019

2.časť  máj 2019 + záverečné skúšky

cyklistika (tréner)

úvod 21.10.2018

1.časť 26.-28.10.2018

2.časť  + záverečné skúšky 16.-18.11.2018

jóga (inštruktor)

predbežne

17.-21.2.2019

marec 2019 záverečné skúšky

v spolupráci s Yoga Vidya

jógová terapia (inštruktor)

predbežne

7.-10.3.2019

apríl 2019 záverečné skúšky

v spolupráci s Yoga Vidya
golf (tréner, inštruktor)

1.časť marec 2019

2.časť  apríl 2019 + záverečné skúšky

judo (tréner)

1.časť apríl 2019

2.časť  máj 2019 + záverečné skúšky

kulturistika, fitness a silový trojboj (tréner)

úvod 21.10.2018 (FTVŠ UK)

1.časť 17.-18.11.2018

2.časť  8.-9.12.2018 (záverečné skúšky)

plávanie (tréner)

úvod 21.10.2018

1.časť:

1.skupina 23.-25.11.2018

2.skupina  7.-9.12.2018

2.časť:

1.skupina 12.1.2019 (záverečné skúšky)

2.skupina 26.1.2019 (záverečné skúšky)

plávanie dojčiat, batoliat a detí predškolského veku (inštruktor)

1.časť apríl 2019

2.časť  máj/jún 2019 + záverečné skúšky

FTVŠ UK, Trnava

v spolupráci s Asociáciou vodné deti Slovenska

zjazdové lyžovanie (inštruktor)pre učiteľov ZŠ a SŠ - oznam
* bedminton (tréner)na zväze
* jachting (tréner)na zväze
* hádzaná (tréner)na zväze
* ľadový hokej (tréner)záverečný test zo všeobecnej časti 27.10.2018 o 9.00na zväzena zväze
* motocyklový šport (tréner)na zväze
* rýchlostná kanoistika (tréner)na zväze
* stolný tenis (tréner)záverečný test zo všeobecnej časti 24.11.2018 o 11.15na zväze
* tanečný šport (tréner)na zväze
* tenis (tréner)záverečný test zo všeobecnej časti 24.11.2018 o 10.00
* volejbal (tréner)

záverečný test zo všeobecnej časti 23.11.2018 o 14.30

na zväze

*vzdelávanie organizuje národný športový zväz

Prihlasovanie sa: akademiafsport.uniba.sk

  • Termíny budú dopĺňané, konzultované a upravované podľa požiadaviek športových zväzov.
  • Otvorenie vzdelávacieho programu je podmienené prihlásením sa dostatočného počtu uchádzačov z príslušnej špecializácie.
  • Výška poplatku je stanovená na základe predbežného prihlasovania sa, najneskôr 3 týždne pred začiatkom vzdelávania.