Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzity Komenského v Bratislave

Aktuálne aktivity 2017/2018

Vzdelávanie trénerov a inštruktorov I. - III. stupňa

SEPTEMBER 2017 - JÚN 2018
I. stupeňII. stupeňIII. stupeň

všeobecná časť        

                                           

6.-8.október 2017

26.-28. január 2018 

predbežne

október

1.časť

9.-11.február 2018

2.časť

23.-25. marec 2018

1. časť

12.-15. apríl 2018

2. časť

27.-28. apríl 2018   

piatok od 13.00 až do soboty 17.30

 

 

ŠPECIÁLNE ČASTI

šport

(odborná spôsobilosť)   

                                                   

I. stupeňII.stupeň         III.stupeň
hokejbal (tréner)

1.časť 27.-28.4.2018

2.časť 26.-27.5.2018 (príp. 2.-3.6.)

plávanie (tréner)

1.časť 16.-18.2.2018

2.časť 17.3.2018 + záverečné skúšky

športová gymnastika (tréner)

1.časť 17.-18.2.2018 Šamorín

2.časť 24.-25.2.2018 Šamorín

záverečné skúšky 3.3.2018

vodné pólo (tréner)

1.časť 16.-18.2.2018

2.časť 7.4.2018 - záverečné skúšky

* bedminton (tréner)x
* rýchlostná kanoistika (tréner)x
* stolný tenis (tréner)xx
* volejbal (tréner)x
* jachting (tréner)x

*vzdelávanie organizuje národný športový zväz

Prihlasovanie sa: akademiafsport.uniba.sk

  • Termíny budú dopĺňané, konzultované a upravované podľa požiadaviek športových zväzov.
  • Otvorenie vzdelávacieho programu je podmienené prihlásením sa dostatočného počtu uchádzačov z príslušnej špecializácie.
  • Výška poplatku je stanovená na základe predbežného prihlasovania sa, najneskôr 3 týždne pred začiatkom vzdelávania.