Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakty

Mgr. Ľubica Grebečiová

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Knižnica
Vedúca knižnice
Telefón
+421 02 206 69 921
VoIP
23921
Miestnosť
II-44
Publikačná činnosť

Denisa Bujňáková

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Knižnica
Katalogizačné oddelenie
Miestnosť
II-42

Anna Klubert Búzayová

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Knižnica
Výpožičné oddelenie
Telefón
+421 02 206 69 922
VoIP
23922
Miestnosť
II-39

Oľga Pohůnková

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Knižnica
Výpožičné oddelenie
Telefón
+421 02 206 69 922
VoIP
23922
Miestnosť
II-39

Daniela Stehlíková

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Knižnica
Dokumentačné oddelenie
Telefón
+421 02 206 69 920
VoIP
23920
Miestnosť
II-43

Kamila Šebenová

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Knižnica
Časopisecké oddelenie
Telefón
+421 02 206 69 952
VoIP
23952
Miestnosť
II-41