Elektronické publikácie


PUBLIKÁCIE_NETRADIČNÉ ŠPORTY

UČEBNÉ TEXTY_KNIŽNÉ PUBLIKÁCIE

ZBORNÍKY VEDECKÝCH PRÁC KATEDRY ŠPORTOVÝCH HIER FTVŠ UK

2004


2005


  2006


  2007


  2008


  2009


  2010


  2011


  2012


   2013


   2014


   2015


   2016

    

   2017

    


   ZBORNÍKY ŠVOUČ_ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ, ODBORNÁ A UMELECKÁ ČINNOSŤ

    


   ŠVOUČ – FAKULTNÉ KOLO


   2010

             • ŠVOČ : BRATISLAVA, 03. 05. 2010 .pdf


   2011

             • ŠVOUČ : BRATISLAVA, 13. 04. 2011  E–zdroj


   2012

             • ŠVOUČ : BRATISLAVA, 24. 04. 2012  E–zdroj


   2013

             • ŠVOUČ : BRATISLAVA, 18. 04. 2013  E–zdroj


   2014

             • ŠVOUČ : BRATISLAVA, 09. 04. 2014  E–zdroj


   2015

             ŠVOČ : BRATISLAVA, 09. 04. 2015 .pdf


   2016
             •
   ŠVOČ : BRATISLAVA, 14. 04. 2016 .pdf


   2017

             • ŠVOČ : BRATISLAVA, 06. 04. 2017 .pdf

    


   ŠVOČ - CELOSLOVENSKÉ KOLO


   2011
     •
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA — VEDY O ŠPORTE : Prešov .pdf

   2013
     •
   ŠVOČ — VEDY O ŠPORTE : Nitra .pdf


   2016
     • ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA VO VEDÁCH O ŠPORTE : Bratislava .pdf


   2017
     • ŠVUČ : Nitra .pdf 

    


   ZBORNÍK PRÁC ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ AKTIVITY - FAKULTNÉ KOLO


   2012
     • 
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ AKTIVITA — VEDY O ŠPORTE : Banská Bystrica .pdf

    


   FIEP BULLETIN


   2008,
   2009, 2012
   2013, 2014, 2015