Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Elektronické publikácie


PUBLIKÁCIE │ NETRADIČNÉ ŠPORTY

ZBORNÍKY VEDECKÝCH PRÁC KATEDRY ŠPORTOVÝCH HIER │ KATEDRY HIER │ FTVŠ UK

2018

2017 

 • zborník nebol vydaný 


2016


2015


2014


2013
 

 •  


2012


  2011
   


  2010


  2009


  2008


  2007


  2006


  2005


   2004   ZBORNÍKY ŠVOČ │ ŠVOUČ │ ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ, ODBORNÁ A UMELECKÁ ČINNOSŤ

    


   ŠVOČ ŠVOUČ — FAKULTNÉ KOLO


   2018

             • STUDENT RESEARCH CONFERENCE 2018 : BRATISLAVA, 05 04 2018  E–zdroj


   2017

             • STUDENT RESEARCH CONFERENCE 2017 : BRATISLAVA, 06 04 2017  E–zdroj


   2016
             • 
   STUDENT RESEARCH CONFERENCE 2016 : BRATISLAVA, 14 01 2016  E-zdroj
    

   2015

             • ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA 2015 : BRATISLAVA, 09 04 2015  E-zdroj
    

   2014

             • ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA 2014 : BRATISLAVA, 09 04 2014  E–zdroj


   2013

             • ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA 2013 : BRATISLAVA, 18 04 2013  E–zdroj


   2012

             • ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ, ODBORNÁ A UMELECKÁ ČINNOSŤ – FAKULTNÁ KONFERENCIA : BRATISLAVA, 24 04 2012  E–zdroj

   2011

             • ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA NA FTVŠ UK BRATISLAVA 2011 : BRATISLAVA, 13 04 2011  E–zdroj

   2010

             • ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOSŤ : BRATISLAVA, 03 05 2010  E–zdroj

       ŠVOČ │ ŠVOUČ — CELOSLOVENSKÉ KOLO

   2017
     • ŠVUČ : Nitra .pdf 


   2016
     • ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA VO VEDÁCH O ŠPORTE : BRATISLAVA, 03 05 2016 .pdf


   2013
     • ŠVOČ — VEDY O ŠPORTE : Nitra .pdf 


   2011
     •
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA — VEDY O ŠPORTE : Prešov .pdf

    


   ZBORNÍK PRÁC ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ AKTIVITY — FAKULTNÉ KOLO


   2012
     • 
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ AKTIVITA — VEDY O ŠPORTE : Banská Bystrica .pdf

    


   FIEP BULLETIN   2017, 2016, 2015,
   2014, 2013, 2012, 2009, 2008