Oznamy členov katedry

Vedúci katedry

doc. PaedDr. Pavol Peráček, PhD.
E-mail:pavol.peracekuniba.sk
Tel.:+421 2 206699xx
Klapka (VoIP):239xx
Miestnosť:0-62
Konzultačné hodiny
 Oznamy pracovníka katedry:

Sekretariát katedry

Martina Dubovská
E-mail:martina.dubovskauniba.sk
Tel.:+421 2 20669927
Klapka (VoIP):23927
Miestnosť:0-65

Mgr. Martin Križan PhD.

prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD.

E-mail:miroslav.holienka@uniba.sk
Miestnosť:0-64
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

doc. PaedDr. Peter Mačura, PhD.

E-mail:peter.macura@uniba.sk
E-mail:macurapeterhotmail.com
Mobil:+0421 907 324 35
Miestnosť:0-60
Konzultačné hodiny:

Výskumná činnosť / Research activities

 • ukončené výskumné projekty / Finished Projects
 • prebiehajúce výskumné projekty / Current Projects
 • podané projekty / Projects waiting for confirmation
 • plánovné výskumné projekty / Preparation of new Project
 • neúspešné žiadosti o finančnú podporu výskumných projektov

Výuka / Teaching

1. stupeň vysokoškolského štúdia – bakalárske štúdium

Povinné predmety

 • Základy basketbalu
 • Teória a didaktika športovej špecializácie 5 – basketbal / Theory and didactics of the sport specialization 5 - basketball
 • Teória a didaktika športovej špecializácie 6 – basketbal / Theory and didactics of the sport specialization 6 - basketball
 • Pedagogická prax 1 (trénerská prax z basketbalu)
 • Pedagogická prax 2 (trénerská prax z basketbalu)
 • Bakalárska práca

Informačné listy predmetov
Študijná literatúra týchto predmetov
Študijné www stránky a linky týchto predmetov

Povinne voliteľné predmety

 • Didaktická prax 1
 • Didaktická prax 2
 • Streetbasketbal - organizačné pokyny
 • Rekreačný basketbal
 • Príprava a vedenie družstva v basketbale 1
 • Príprava a vedenie družstva v basketbale 2

Informačné listy predmetov
Študijná literatúra týchto predmetov
Študijné www stránky a linky týchto predmetov

2. stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské štúdium

Povinné predmety

 • Teória a didaktika športovej špecializácie 1 – basketbal / Theory and didactics of the sport specialization 1 - basketball
 • Teória a didaktika športovej špecializácie 2 – basketbal / Theory and didactics of the sport specialization 2 - basketball
 • Teória a didaktika športovej špecializácie 3 – basketbal / Theory and didactics of the sport specialization 3 - basketball
 • Teória a didaktika športovej špecializácie 4 – basketbal / Theory and didactics of the sport specialization 4 - basketball
 • Basketbal II – didaktika učenia basketbalu
 • Pedagogická prax 1 (trénerská prax z basketbalu)
 • Pedagogická prax 2 (trénerská prax z basketbalu)
 • Diplomová práca

Informačné listy predmetov
Študijnú literatúru týchto predmetov
Študijné www stránky a linky týchto predmetov

Povinne voliteľné predmety

 • Didaktická prax 1
 • Didaktická prax 2
 • Streetbasketbal
 • Rekreačný basketbal
 • Príprava a vedenie družstva v basketbale 1
 • Príprava a vedenie družstva v basketbale 2
 • Príprava a vedenie družstva v basketbale 3

Informačné listy predmetov
Študijnú literatúru týchto predmetov
Študijné www stránky a linky týchto predmetov

3. stupeň vysokoškolského štúdia – doktorandské štúdium

 • Študenti - Mgr. Denisa Zambová /interná doktorandka, 2011-2014/
 • Projekt na PhD. prijímací pohovor
 • Projekt na dizertačnú skúšku

Povinné predmety

 • Informačné listy predmetov
 • Študijnú literatúru týchto predmetov
 • Študijné www stránky a linky týchto predmetov

Povinne voliteľné predmety

 • Informačné listy predmetov
 • Študijnú literatúru týchto predmetov
 • Študijné www stránky a linky týchto predmetov

Prednášková činnosť v zahraničí

Pozvané prednášky
Grécko – Komotini (1991)
Grécko – Thessaloniki (1991)
Grécko – Komotini (1995)
Švédsko - Malmo (2010)
 
Prednáškové a výskumné krátkodobé stáže v zahraničí
Grécko – Komotini (2008)
Česká republika – Olomouc (2008)
Litva – Kaunas (2009)
Grécko – Thessaloniki (2010)
Česká republika - Praha (2011)
Riga - Lotyšsko (2011)
Worcester - Anglicko (2012)

Študijná stáž v zahraničí
Grécko – Olympia (1992)

Ponuka prednášateľskej a výukovej činnosti
Témy jednotlivých prednášok

Ponuka výskumnej spolupráce
Oblasti môjho záujmu vo výskumnej oblasti

Kvalifikačné práce

FTVŠ UK v Bratislave

Vedúci prác
Ukončené práce

 • zoznam obhájených Bc. prác
 • zoznam obhájených Mgr. prác

Budúce práce

 • vypísané témy bakalárskych prác
 • vypísané témy magisterských prác
 • vypísané témy PhD. prác
 • vypísané témy PaedDr. prác

Oponent prác

 • oponent Bc. prác
 • oponent Mgr. prác
 • oponent PhD. prác

Združenie trénerov Slovenskej basketbalovej asociácie

Vedúci prác

 • zoznam obhájených prác Diaľkového štúdia trénerov basketbalu 1. triedy, ktorých som bol vedúcim s možnosťou prepojenia (linky) na plnotextové dokumenty
 • zoznam obhájených prác štúdia trénerov basketbalu 2. triedy, ktorých som bol vedúcim s možnosťou prepojenia (linky) na plnotextové dokumenty

Oponent prác

 • oponent prác Diaľkového štúdia trénerov basketbalu 1. triedy
 • oponent prác štúdia trénerov basketbalu 2. triedy

Iná činnosť

 • organizovanie študentských basketbalových turnajov na FTVŠ UK
 • organizovanie Lafranconi streetbasketbalových turnajov na FTVŠ UK
 • činnosť v ostatných občianskych združeniach
 • hráčska kariéra
 • trénerská činnosť
 • činnosť v Slovenskej basketbalovej asociácii
 • činnosť v Združení trénerov Slovenskej basketbalovej asociácie
 • vydavateľská činnosť športovej odbornej a vedeckej literatúry
 • organizovanie seminárov v rámci Olympijskej solidarity Medzinárodnej olympijskej akadémie
 • FTVŠ UK
 • FIBA
 • Slovenská basketbalová asociácia (SBA)
 • Slovenská streetbasketbalová asociácia (SSA)
 • Združenia trénerov Slovenskej basketbalovej asociácie
 • Medzinárodná olympijská akadémia        

 

 

Mgr. Silvia Priklerová, PhD.

E-mail:silvia.priklerova@uniba.sk
Miestnosť:0-63

Konzultačné hodiny:

Pondelok 9.30-10.30, Utorok 10.30-11.30

Oznamy pracovníka katedry:

doc. PaedDr. Vladimír Přidal, PhD.

E-mail:vladimir.pridal@uniba.sk
Miestnosť:0-59
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Ľubor Tománek, PhD.

E-mail:lubor.tomanek@uniba.sk
Miestnosť:0-61
Konzultačné hodiny:
Pondelok:14:00-15:00
Štvrtok:11:00-12:00
Oznamy pracovníka katedry

Zameranie:

 • Teória a didaktika basketbalu
 • Športový tréning mládeže - individualizácia tréningového zaťaženi
 • Diagnostika herného výkonu - Skauting a herná štatistika
 • Príprava telovýchovných a športových odborníkov
 • Príprava a alšie vzdelávanie učiteľov telesnej výchovy
 • Nové technológie v telesnej a športovej výchove
Vyučované predmety
Povinné predmetyTeória didaktika špecializácie III, IV - basketbalZáklady basketbalu;Basketbal;Pedagogická prax I-IV
Povinne voliteľné a výberové predmetyDidaktická prax z basketbalu I, II, III, IVStreetbasketPríprava a vedenie družstva v basketbale

Ďalšie aktivity:

 • tréner mládeže (Slávia STU Bratislava, Inter Bratislava, MŠK Iskra Petržalka, MBK Karlovka
 • metodik a lektor školení basketbalových trénerov
 • lektor basketbalových kempov - kempu Vučići a Basketland kemp

Výskumná činnosť (.pdf)
Projekt VEGA (.doc)

PaedDr. Igor Tóth, PhD.

E-mail:igor.toth@uniba.sk
Miestnosť:0-49
Konzultačné hodiny:

Utorok:

10:30-11:30

Streda:

09:30-10:30
Oznamy pracovníka katedry:

Kurz korčuľovania a ľadového hokeja

Organizačné pokyny (.pdf)

Doc. PaedDr. Ľudmila Zapletalová, PhD.

E-mail:ludmila.zapletalovauniba.sk
Miestnosť:0-59
Konzultačné hodiny:

Utorok:

10:00-11:00

Streda:

10:30-11:30
Oznamy pracovníka katedry:

Študijné materiály

Prednášky z Didaktiky športových hier:  č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11,  (.ppt)

Tématické okruhy z Didaktiky športových hier (.ppt)

Mgr. Juraj Nemček, Phd.

E-mail:
Miestnosť:0-49
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Martin Mikulič, PhD.

E-mail:martin.mikulic@uniba.sk
Miestnosť:I-66
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Odborný pracovník

Emil Stranianek
E-mail:emil.stranianek@uniba.sk
Tel.:+421 917 317 815
Miestnosť:Športová hala prof. Rovného