Konferencie, školenia a iné aktivity poriadané katedrou

Seminár - prednáška CURTIS LOYD

Head coach CSU Pueblo Women’s basketball, Colorado Assistant Women’s Basketball Coach, Indiana University, Bloomington

Ukážka tréningovej jednotky basketbalového družstva žien Indiana University.

Prezentácia DVD
Teaching Post Play for Fundamentals for Women

Riadená diskusia zameraná na obsah športovej prípravy ženských basketbalových družstiev NCAA (tlmočenie do slovenčiny zabezpečené).

Termín:21. jún 2017 (streda) od 17.00 hod.
Miesto:Športová hala FTVŠ UK v Bratislave
Organizátor:Katedra športových hier, FTVŠ UK v Bratislave