Oznamy členov katedry

Vedúca katedry

doc. MUDr. Janka LIPKOVÁ, PhD.
E-mail:jana.lipkovauniba.sk
Tel.:+421 2 20669932
Klapka (VoIP):23932
Miestnosť:I-20
Konzultačné hodiny
 Oznamy pracovníka katedry:

Sekretariát katedry

Zuzana Ružičková

E-mail:zuzana.ruzickovauniba.sk
Tel.:+421 2 20669931
Klapka (VoIP):23931
Miestnosť:I-21

Mgr. Barbora Bartolčičová, PhD.

E-mail:barbora.bartolcicovauniba.sk
Miestnosť:I-18
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

doc. RNDr. Viktor Bielik, PhD.

E-mail:viktor.bielik@uniba.sk
Miestnosť:I-18
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Ľubica Böhmerová, PhD.

E-mail:lubica.bohmerovauniba.sk
Miestnosť:I-14
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Gabriel Buzgo, PhD.

E-mail:gabriel.buzgouniba.sk
Miestnosť:I-9
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

PaedDr. Libor Duchoslav

E-mail:libor.duchoslavuniba.sk
Miestnosť:II-18
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD.

E-mail:dusan.hamaruniba.sk
Miestnosť:I-10
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

MUDr. Eva Musilová, PhD.

E-mail:eva.musilovauniba.sk
Miestnosť:I-14
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Milan Sedliak, PhD.

E-mail:milan.sedliakuniba.sk
Miestnosť:I-16
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Peter Schickhofer, PhD.

E-mail:peter.schickhoferuniba.sk
Miestnosť:I-09
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.

E-mail:barbara.ukropcovauniba.sk
Miestnosť:
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

prof. Mgr. Erika Zemková, PhD.

E-mail:erika.zemkovauniba.sk
Miestnosť:I-13
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Doktorandi

Mgr. Michal Clementis

E-mail:michal.clementisuniba.sk
Miestnosť:I-19
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Michal Králik

E-mail:michal.kralikuniba.sk
Miestnosť:DCpH
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Jana Luptáková

E-mail:jana.luptakovauniba.sk
Miestnosť:I-06
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Juraj Pecho

E-mail:juraj.pechouniba.sk
Miestnosť:I-19
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Oliver Poór

E-mail:oliver.pooruniba.sk
Miestnosť:I-19
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Matej Vajda

E-mail:matej.vajdauniba.sk
Miestnosť:DCpH
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Odborný pracovník

Peter Šelinger
E-mail:peter.selingeruniba.sk
Miestnosť:II-04