Oznamy členov katedry

Vedúca katedry

doc. PaedDr. Janka Peráčková, PhD.
E-mail:janka.perackova@uniba.sk
Tel.:+421 2 20669928
Klapka (VoIP):23928
Miestnosť:I-45
Konzultačné hodiny
 Oznamy pracovníka katedry:

Sekretariát katedry

Mgr. Marcela Daubnerová
E-mail:marcela.daubnerovauniba.sk
Tel.:+421 2 20669929
Klapka (VoIP):23929
Miestnosť:I-40

doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD.

E-mail:branislav.antalauniba.sk
Miestnosť:I-43, I-44
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Tibor Balga

E-mail:tibor.balgauniba.sk
Miestnosť:I-42
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

doc. PhDr. PaedDr. Tomáš Gregor, PhD.

E-mail:tomas.gregoruniba.sk
Miestnosť:I-56
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Stanislav Kraček, PhD.

E-mail:stanislav.kracekuniba.sk
Miestnosť:I-51
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Gabriela Luptáková, Phd.

E-mail:gabriela.luptakovauniba.sk
Miestnosť:I-63

Konzultačné hodiny: Piatok: 9:15 - 10:00

Oznamy pracovníka katedry:

Osobné stretnutia mimo konzultačných hodín si dohodnite via e-mail.

Mgr. Martina Luptáková, PhD.

E-mail:martina.luptakovauniba.sk
Miestnosť:I-47
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

doc. PaedDr. Helena Medeková, Phd.

E-mail:helena.medekovauniba.sk
Miestnosť:I-48
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Dagmar Nemček, PhD.

E-mail:dagmar.nemcekuniba.sk
Miestnosť:I-51
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

prof. PhDr. Josef Oborný, PhD.

E-mail:josef.obornyuniba.sk
Miestnosť:I-53
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Petra Pačesová, PhD.

E-mail:petra.pacesovauniba.sk
Miestnosť:I-52
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

PhDr. Anna Pavlíková, PhD.

E-mail:anna.pavlikovauniba.sk
Miestnosť:I-47
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Helena Rychtáriková

E-mail:helena.rychtarikovauniba.sk
Miestnosť:I-50
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

doc. JUDr. Zuzana Sakáčová, PhD.

E-mail:zuzana.sakacovauniba.sk
Miestnosť:I-57
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. František Seman, PhD.

E-mail:frantisek.semanuniba.sk
Miestnosť:I-54
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Pavel Šmela

E-mail:pavel.smelauniba.sk
Miestnosť:I-52
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Gabriela Štefániková, Phd.

E-mail:gabriela.stefanikovauniba.sk
Miestnosť:I-51
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Interní doktorandi

Mgr. Michal Bábela
E-mail:michal.babelauniba.sk
Miestnosť:

I-63

Mgr. et Mgr. Adriana Kaplánová
E-mail:kaplanova8@uniba.sk
Miestnosť:

I-63

 

Mgr. Klaudia Kukurová

E-mail:klaudia.kukurovauniba.sk
Miestnosť:

I-49

Mgr. Lucia Plevková
E-mail:lucia.plevkovauniba.sk
Miestnosť:

I-49