Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Oznamy členov katedry

Vedúci katedry

doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD.
E-mail:branislav.antalauniba.sk
Miestnosť:I-43, I-44
Konzultačné hodiny
 Oznamy pracovníka katedry:

Sekretariát katedry

Mgr. Marcela Daubnerová
E-mail:marcela.daubnerovauniba.sk
Tel.:+421 2 90179929
Klapka (VoIP):17 9929
Miestnosť:I-40

doc. PaedDr. Janka Peráčková, PhD.

E-mail:janka.perackovauniba.sk
Miestnosť:I-45
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Tibor Balga, PhD.

E-mail:tibor.balgauniba.sk
Miestnosť:I-42
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Michal Bábela, PhD.

E-mail:

michal.babelauniba.sk

Miestnosť:I-53
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

doc. PhDr. PaedDr. Tomáš Gregor, PhD.

E-mail:tomas.gregoruniba.sk
Miestnosť:I-56
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. et Mgr. Gabriela Kotyrová Štefániková, Phd.

E-mail:gabriela.stefanikovauniba.sk
Miestnosť:I-47
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Stanislav Kraček, PhD.

E-mail:stanislav.kracekuniba.sk
Miestnosť:I-51
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

PaedDr. Gabriela Luptáková, Phd.

E-mail:gabriela.luptakovauniba.sk
Miestnosť:I-50

Konzultačné hodiny: Piatok: 9:15 - 10:00

Oznamy pracovníka katedry:

Osobné stretnutia mimo konzultačných hodín si dohodnite via e-mail.

Mgr. Martina Luptáková, PhD.

E-mail:martina.luptakovauniba.sk
Miestnosť:I-47
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

doc. PaedDr. Helena Medeková, PhD.

E-mail:helena.medekovauniba.sk
Miestnosť:I-48
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Olympia Mókušová

E-mail:

olympia.mokusovauniba.sk

Miestnosť:I-50
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Dagmar Nemček, PhD.

E-mail:dagmar.nemcekuniba.sk
Miestnosť:I-57
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

prof. PhDr. Josef Oborný, PhD.

E-mail:josef.obornyuniba.sk
Miestnosť:I-53
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. et Mgr. Petra Pačesová, PhD.

E-mail:petra.pacesovauniba.sk
Miestnosť:I-52
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. František Seman, PhD.

E-mail:frantisek.semanuniba.sk
Miestnosť:I-54
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Pavel Šmela PhD.

E-mail:pavel.smelauniba.sk
Miestnosť:I-52
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Interní doktorandi

RNDr. Mgr. Adriana Kaplánová
E-mail:adriana.kaplanovauniba.sk
Miestnosť:I-49
Mgr. Nina Linderová
E-mail:nina.linderová@uniba.sk
Miestnosť:I-63
Mgr. Lenka Matejová
E-mail:lenka.matejovauniba.sk
Miestnosť:0-52
Mgr. Michal Průžek
E-mail:michal.pruzekuniba.sk
Miestnosť:I-63
PaedDr. Jakub Sciranka
E-mail:jakub.scirankauniba.sk
Miestnosť:I-49