Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam a oznamy členov katedry

Vedúci katedry

PaedDr. Martin BELÁS, PhD.
Špecializácia:
Cyklistika
E-mail:martin.belasuniba.sk
Miestnosť:00-10
Konzultačné hodiny
 Oznamy pracovníka katedry:

Sekretariát katedry

Ing. Ildikó Csölleová
E-mail:ildiko.csolleovauniba.sk
Tel.:+421 2 90179936
Klapka (VoIP):17 9936
Miestnosť:00-03

ODDELENIE ŠPORTOV V PRÍRODE

doc. PaedDr. Anna Blahutová, PhD.

Špecializácia:
Zjazdové lyžovanie
E-mail:anna.blahutovauniba.sk
Miestnosť:00-05
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Lukáš Chovanec, PhD.

Špecializácia:
Veslovanie
E-mail:lukas.chovanecuniba.sk
Miestnosť:00-11
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

doc. PaedDr. Dušan Kutlík, PhD.

Špecializácia:
Kanoistika
E-mail:dusan.kutlikuniba.sk
Miestnosť:00-11
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Pavol Chovaňák, PhD.

Špecializácia:
Zjazdové lyžovanie
E-mail:pavol.chovanakuniba.sk
Miestnosť:00-10
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

PaedDr. Peter Petrovič, PhD.

Špecializácia:
Bežecké lyžovanie,
Športová streľba,
Biatlon
E-mail:peter.petrovicuniba.sk
Miestnosť:00-12
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

ODDELENIE PLÁVANIA

PaedDr. Igor Baran, PhD.

Špecializácia: športové potápanie,
Záchrana topiaceho sa
E-mail:igor.baranuniba.sk
Miestnosť:00-14
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

doc. PaedDr. Ľubomíra Benčuriková, PhD.

Špecializácia:
Didaktika plávania,
Pedagogická prax
E-mail:lubomira.bencurikovauniba.sk
Miestnosť:00-05
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

PaedDr. Ľubomír Kalečík, PhD.

Špecializácia:
Vodné pólo
E-mail:lubomir.kalecikuniba.sk
Miestnosť:00-14
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD.

Špecializácia:Synchronizované plávanie
E-mail:jana.labudovauniba.sk
Miestnosť:00-13
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

prof. PaedDr. Yvetta Macejková, PhD.

Špecializácia:
Športové plávanie
VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava
E-mail:yvetta.macejkovauniba.sk
Telefón:+421 2 90179935
Klapka (VoIP):17 9935
Miestnosť:00-04
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Matúš Putala, PhD.

Špecializácia:Športové plávanie
Triatlon
VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava
E-mail:matus.putalauniba.sk
Miestnosť:00-02
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Ľuboš Grznár, PhD.

Špecializácia:Športové plávanie
E-mail:lubos.grznaruniba.sk
Miestnosť:00-02
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Doktorandi