Zoznam a oznamy členov katedry

Vedúci katedry

PaedDr. Martin BELÁS, PhD.
Špecializácia cyklistika
E-mail:martin.belasuniba.sk
Tel.:+421 2 20669935
Klapka (VoIP):23935
Miestnosť:00-10
Konzultačné hodiny
 Oznamy pracovníka katedry:

Sekretariát katedry

Ing. Ildikó Csölleová
E-mail:ildiko.csolleovauniba.sk
Tel.:+421 2 20669936
Klapka (VoIP):23936
Miestnosť:00-03

ODDELENIE ŠPORTOV V PRÍRODE

doc. PaedDr. Anna Blahutová, PhD.

Špecializácia zjazdové lyžovanie
E-mail:anna.blahutovauniba.sk
Miestnosť:00-05
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Lukáš Chovanec, PhD.

Odborný asistent
E-mail:lukas.chovanecuniba.sk
Miestnosť:00-11
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

doc. PaedDr. Dušan Kutlík, PhD.

Špecializácia kanoistika
E-mail:dusan.kutlikuniba.sk
Miestnosť:00-11
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Martin Pach, PhD.

Špecializácia snowboarding
E-mail:martin.pachuniba.sk
Miestnosť:00-10
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

PaedDr. Peter Petrovič, PhD.

Špecializácia bežecké lyžovanie, biatlon
E-mail:peter.petrovicuniba.sk
Miestnosť:00-12
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

ODDELENIE PLÁVANIA

PaedDr. Igor Baran, PhD.

Špecializácia záchrana topiaceho sa, športové potápanie
E-mail:igor.baranuniba.sk
Miestnosť:00-14
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

doc. PaedDr. Ľubomíra Benčuriková, PhD.

Špecializácia plávanie na školách,
pedagogická prax pri plávaní,
kreditová koordinátorka
E-mail:lubomira.bencurikovauniba.sk
Miestnosť:00-13
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

PaedDr. Ľubomír Kalečík, PhD.

Špecializácia technika plávania,
športový tréning v plávaní
E-mail:lubomir.kalecikuniba.sk
Miestnosť:00-14
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD.

Špecializácia synchronizované plávanie
E-mail:jana.labudovauniba.sk
Miestnosť:00-13
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

prof. PaedDr. Yvetta Macejková, PhD.

Špecializácia športový tréning v plávaní
E-mail:yvetta.macejkovauniba.sk
Miestnosť:00-04
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Matúš Putala, PhD.

Špecializácia triatlon
E-mail:matus.putalauniba.sk
Miestnosť:00-02
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Ľuboš Grznár, PhD.

E-mail:lubos.grznaruniba.sk
Miestnosť:00-02
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Doktorandi

Mgr. Eva Rýzková

E-mail:eva.ryzkovauniba.sk
Miestnosť:00-13
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Matej Šmída

E-mail:matej.smidauniba.sk
Miestnosť:00-12
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry: