Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Školenia a iné aktivity poriadané katedrou

AKADEMICKÉ MAJSTROSVTÁ SLOVENSKA V PLÁVANÍ 2018

Workshop Aquafitnes 2017 - 4. marca 2017 - nafotil doc. PaedDr. Anton Lednický, PhD.