Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzity Komenského v Bratislave

Oznamy členov katedry

Vedúci katedry

Mgr. Peter OLEJ, PhD.

E-mail:peter.olej@uniba.sk
Tel.:+421 2 20669925
Klapka (VoIP):23925
Miestnosť:0-55
Konzultačné hodiny
Pondelok:13:00-14:00
Utorok:11:00-12:00
 Oznamy pracovníka katedry:

Sekretariát katedry

Elena Sulovská

E-mail:elena.sulovska@uniba.sk
Tel.:+421 2 20669926
Klapka (VoIP):23926
Miestnosť:0-54

Mgr. Ilja Číž, PhD.

E-mail:ilja.ciz@uniba.sk
Miestnosť:0-52
Konzultačné hodiny:
Pondelok:13:00-14:00
Streda:13:00-14:00
Oznamy pracovníka katedry:

 

 

Mgr. Kristína Hižnayová, PhD.

E-mail:kristina.hiznayova@uniba.sk
Miestnosť:0-58
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Materská dovolenka

Mgr. Matej Chren, PhD.

E-mail:matej.chren@uniba.sk
Miestnosť:0-55
Konzultačné hodiny:
Utorok:09:00-10:00
Štvrtok:
09:30-10:30
Oznamy pracovníka katedry:

 

 

Mgr. Jana Kalčoková, PhD

E-mail:jana.kalcokova@uniba.sk
Miestnosť:0-58
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Materská dovolenka

Mgr. Adriana Krnáčová, PhD.

E-mail:adriana.krnacova@uniba.sk
Miestnosť:0-57
Konzultačné hodiny
Pondelok:11:15-12:00
Štvrtok:12:00-12:45
Oznamy pracovníka katedry:

Materská dovolenka

doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.

E-mail:olga.kyselovicova@uniba.sk
Miestnosť:0-53
Konzultačné hodiny
Streda:11:00-12:00
Štvrtok:11:00-12:00
Oznamy pracovníka katedry:

 

 

Mgr. Katarína Longová, PhD.

E-mail:katarina.longova@uniba.sk
Miestnosť:0-58
Konzultačné hodiny
Streda:13:00-14:00
Štvrtok:11:00-12:00
Oznamy pracovníka katedry:

 

 

Mgr. Jana Luptáková, PhD.

E-mail:jana.luptakova@uniba.sk
Miestnosť:0-57
Konzultačné hodiny
Streda:10:30-11:30
Štvrtok:09:00-10:00
Oznamy pracovníka katedry:

 

 

Mgr. Ľuboš Rupčík, PhD.

E-mail:lubos.rupcik@uniba.sk
Miestnosť:0-57
Konzultačné hodiny
Pondelok:13:00-14:30 (kancelária študijných prodekanov)
Streda:09:00-10:00 (kancelária na KG m.č.: 0-57)
13:00-14:00 (kancelária študijných prodekanov)
Oznamy pracovníka katedry:

 

 

Mgr. Miloš Štefanovský, PhD.

E-mail:milos.stefanovsky@uniba.sk
Miestnosť:0-52
Konzultačné hodiny:
Pondelok:13:00-14:00
Utorok:13:00-14:00
Oznamy pracovníka katedry:

 

 

Interní doktorandi

Mgr. Lenka Matejová

E-mail:lenka.matejova@uniba.sk
Miestnosť:0-52
Konzultačné hodiny:
Pondelok:10:30-11:30
Streda:10:30-11:30
Oznamy pracovníka katedry:

 

 

Zastupujúci učitelia

Mgr. Gabriela Mlsnová, PhD.

E-mail:gabriela.mlsnova@uniba.sk
Miestnosť:0-58
Konzultačné hodiny:
Utorok:10:30-11:30
Štvrtok:11:00-12:00
Oznamy pracovníka katedry:

 

 

Externí učitelia

Mgr. Monika Lamošová

E-mail: monikaklarkagmail.com 
Miestnosť: 0-58 

 

Konzultačné hodiny: STREDA 14,30 - 15,30

Odborný pracovník

Róbert Mrázek
E-mail:robert.mrazekuniba.sk
Miestnosť:0-54
Mobil:+421 917317819