Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzity Komenského v Bratislave

Fitgym

CVIČENIE POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN VO FITGYME

S INŠTRUKTORKOU WALTY od 18.6.– 03.08.2018

Hodina
(Hour)
18:00-19:00 19:10-20:10
Pondelok
(Monday)
JUMPING HIIT/Tabata
Utorok
(Tuesday)
SOM -
Streda
(Wednesday)
  JUMPING HIIT/Tabata
Štvrtok
(Thursday)
SOM-

Piatok
(Friday)

HIIT/Tabata
+stretching
-
Cenník skupinových cvičení:
Jeden vstup 4.00 €
Permanentka na 8 vstupov 28.00 €
Permanentka na 12 vstupov 42.00 €
Permanentka na 16 vstupov 56.00 €
Cena za jedno skupinové cvičenie ako aj vstupová permanentka sa platí na mieste u inštruktorky Walty.
Časové obdobie uplatnenia si permanentiek na skupinové cvičenie s inštruktorkou Walty: 18.6.-3.8.2018
Na skupinové cvičenia v tomto období je možné uplatňovať len permanentky zakúpené priamo od inštruktorky Walty a s logom
tejto trénerky. Žiadne iné permanentky nebudú akceptované.
Každá permanentka je neprenosná- vstupy si môže uplatňovať výhradne len osoba, ktorej meno a priezvisko je uvedené na tejto permanentke.
Pomoc pri on line rezervacii kontaktujte

- FACEBOOK (správa)
- waltygymgmail.com
-+421 918 092 040 (aj SMS)

Rezervácia ON LINE pre:
-HIIT/Tabata
- SOM
- JUMPING
Prihlasovanie cez online rezervačný systém na www.supersaas.sk/schedule/fitgym/tabata