Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Fitgym

Poštová adresa

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
FITGYM
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9,
814 69 Bratislava

Kontakt
Mobil:+421 917 317 819
Tel.: (sekretariát KG)+421 2 20669926
E-mail:fitgymlafranconi.sk

Pohybové štúdio (Movement studio)

Prevádzková doba zariadenia od 19.09.2018

Hodina
(Hour)
14:00
15:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
Pondelok
(Monday)
- - Cvičenie pre deti
KATKA
TABATA/HIIT
TÁŇA
DANCE
AEROBIK
PETRA
HATHA YOGA
PETRA
Utorok
(Tuesday)
-SENIOR
FITNES

TABATA/HIIT
MIŠKA

POWER STEP
PETRA
TABATA
PETRA
JUMPING KIKA
2000-2055
***
(rezervácia)
Streda
(Wednesday)
- - Cvičenie pre deti
KATKA
JUMPING
KATKA
(**rezervácia)
HATHA YOGA
PETRA

SOM
VERA

Štvrtok
(Thursday)
-

SENIOR
FITNES

FITBALL A
OVERBALL
VERONIKA
od 27.9.2018
SOM
VERA
TABATA
PETRA
-
Piatok
(Friday)
- - - TABATA/HIIT
MIŠKA
- -
REZERVÁCIE - on-line prihlasovanie:
** KATKA - JUMPING začiatočníci: www.telovpohybe.sk/program
*** KIKA - JUMPING:na www.budem.fit/jumping-s-kikou
SENIOR FITNES
 • ŠTVRTOK: 16:00 - 17:00 (od 27.9.- 29.11.2018 - iba každý 2. štvrtok)
 • PIATOK: 8:30 – 9:30 hod. (28.9.- 23.11.2018 iba každý 2. piatok)

Cenník služieb

Posilňovňa pre verejnosť (platné od 17.9.2018)
1 vstup

3 €

6 vstupov

15 €

12 vstupov

25 €

Jeden vstup do posilňovňe predstavuje maximálne 60 minút čistého cvičebného času.

Ceny permanentiek na zimný a letný semester 2018/2019.

Študenti a doktorandi FTVŠ UK

30 €

Na semester. Len s platnou ISIC kartou študenta FTVŠ UK.

Študenti ostatných fakúlt UK aj zahraniční študenti (Erasmus)40 €

Na semester. Len s platnou ISIC kartou študenta UK.

Zamestnanci FTVŠ UK

30 €

Na školský rok. Len s platným preukazom zamestnanca FTVŠ UK.

!!! UPOZORNENIE !!!

 • Platnosť zakúpených permanentiek ako aj viacnásobných vstupov (6 resp. 12 vstupov) je obmedzená na 1 semester (zimný alebo letný).
  - permanentky na ZS sú platné od 17.9.2018 do 15.2.2019
  - permanentky na LS si možno zakúpiť už od 1.2.2019 a ich platnosť je do 14.6.2019
 • Permanentky sú platné iba s platnou ISIC kartou  fakulty.
 • Permanentky platia iba v čase podnikateľskej aktivity (t.j. mimo vyučovacieho procesu).

Permanentky si zakúpite u prevádzkara FITGYM-u.

Zamestnanci FTVŠ UK majú bezplatný vstup v pondelok až piatok v čase medzi 7:00-8:30 hod. Uvedený čas pre zamestnancov nemusí platiť v prípade plateného prenájmu s FTVŠ UK na základe zmluvy.
Vstup umožní technik KG p. Mrázek, resp. p. Sulovská (Katedra gymnastiky).

Posilňovňa (Gym)

Prevádzková doba zariadenia od 17.09.2018

Hodina
(Hour)
15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00
Pondelok
(Monday)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
Utorok
(Tuesday)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
Streda
(Wednesday)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
Štvrtok
(Thursday)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
Piatok
(Friday)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)

SENIOR FITNES:

 • Utorok 12:00-14:00 hod. (18.9. - 20.11.2018)

 • Piatok 10:00-13:00 hod. (21.9. - 23.11.2018)