Fitgym

Poštová adresa

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
FITGYM
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9,
814 69 Bratislava

Kontakt
Mobil:+421 917 317 819
Tel.: (sekretariát KG)+421 2 20669926
E-mail:fitgymlafranconi.sk

Pohybové štúdio (Movement studio)

Cenník služieb

Pohybové štúdio pre verejnosť (platné od 11.9.2017)
1 vstup

3 €

6 vstupov

15 €

12 vstupov

25 €

Jeden vstup do pohybového štúdia predstavuje 50 minút čistého cvičebného času.

Ceny permanentiek na zimný a letný semester 2017/2018.

Študenti a doktorandi FTVŠ UK

30 €

Na semester. Len s platnou ISIC kartou študenta FTVŠ UK.

Študenti ostatných fakúlt UK aj zahraniční študenti (Erasmus)40 €

Na semester. Len s platnou ISIC kartou študenta UK.

Zamestnanci FTVŠ UK

30 €

Na akademický rok. Len s platným preukazom zamestnanca FTVŠ UK.

!!! UPOZORNENIE !!!

 • Platnosť zakúpených permanentiek ako aj viacnásobných vstupov (6 resp. 12 vstupov) je obmedzená na 1 semester (zimný alebo letný).
  - permanentky na ZS sú platné od 11.9.2017 do 16.2.2018
  - permanentky na LS si možno zakúpiť už od 1.2.2018 a ich platnosť je do 15.6.2018
 • Permanentky sú platné iba s platnou ISIC kartou fakulty.
 • Permanentky platia iba v čase podnikateľskej aktivity (t.j. mimo vyučovacieho procesu).

Permanentky si zakúpite u prevádzkara FITGYM-u.

Zamestnanci FTVŠ UK majú bezplatný vstup v pondelok až piatok v čase medzi 7:00-8:30 hod. Uvedený čas pre zamestnancov nemusí platiť v prípade plateného prenájmu s FTVŠ UK na základe zmluvy.
Vstup umožní technik KG p. Mrázek, resp. p. Sulovská (Katedra gymnastiky).

Zakazuje sa zamestnancom a doktorandom FTVŠ UK vstupovať do priestorov FITGYM-u mimo vyhradených hodín, najmä v čase výučby.

Prevádzková doba zariadenia od 14.02.2018

Hodina
(Hour)
14:00
15:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
Pondelok
(Monday)
- - JUMPING
WALTY
(rezervácia)*
1700-1755
HIIT/TABATA
WALTY
(rezervácia)*
DANCE
INTERVAL
AEROBIK
PEŤKA
-
Utorok
(Tuesday)
-SENIOR
FITNES
SOM
WALTY
(rezervácia)*
BODY STEP
WORK
PEŤKA
JOGA
PEŤKA
JUMPING KIKA
(rezervácia)*
2000-2055
Streda
(Wednesday)
- - CVIČENIE PRE DETI
KATKA
HIIT/TABATA
WALTY
(rezervácia)*
JOGA
PEŤKA
-
Štvrtok
(Thursday)
-

-

FITBALL A
OVERBALL
VERONIKA
SOM
WALTY
(rezervácia)*
JUMPING
začiatočníci
KATKA
kontakt**
-
Piatok
(Friday)
- - - HIIT/TABATA+
stretching
do 1915 hod.
WALTY
(rezervácia)*
- -
Pomoc pri on line rezervacii kontaktujte - FACEBOOK (správa)
- veronika.walterova1gmail.com
- +421 918 092 040
* Rezervácia ON LINE pre:
HIIT/TABATA, SOM a
JUMPING s WALTY + JUMPING s KIKOU 
Prihlasovanie cez online rezervačný systém na www.supersaas.sk/schedule/fitgym/tabata
**Rezervácia pre JUMPING s KATKOU: Rezervácia na stránke www.telovpohybe.sk/program
SENIOR FITNES
 • PIATOK: 8:30 – 9:30 hod. (6.4. až 8.6. 2018)
 • PIATOK APVV PROJEKT: 9:30 - 10:00 hod. (9.3. až 25.5. 2018)

Posilňovňa (Gym)

Cenník služieb

Posilňovňa pre verejnosť (platné od 11.9.2017)
1 vstup

3 €

6 vstupov

15 €

12 vstupov

25 €

Jeden vstup do posilňovňe predstavuje maximálne 60 minút čistého cvičebného času.

Ceny permanentiek na zimný a letný semester 2017/2018.

Študenti a doktorandi FTVŠ UK

30 €

Na semester. Len s platnou ISIC kartou študenta FTVŠ UK.

Študenti ostatných fakúlt UK aj zahraniční študenti (Erasmus)40 €

Na semester. Len s platnou ISIC kartou študenta UK.

Zamestnanci FTVŠ UK

30 €

Na školský rok. Len s platným preukazom zamestnanca FTVŠ UK.

!!! UPOZORNENIE !!!

 • Platnosť zakúpených permanentiek ako aj viacnásobných vstupov (6 resp. 12 vstupov) je obmedzená na 1 semester (zimný alebo letný).
  - permanentky na ZS sú platné od 11.9.2017 do 16.2.2018
  - permanentky na LS si možno zakúpiť už od 1.2.2018 a ich platnosť je do 15.6.2018
 • Permanentky sú platné iba s platnou ISIC kartou  fakulty.
 • Permanentky platia iba v čase podnikateľskej aktivity (t.j. mimo vyučovacieho procesu).

Permanentky si zakúpite u prevádzkara FITGYM-u.

Zamestnanci FTVŠ UK majú bezplatný vstup v pondelok až piatok v čase medzi 7:00-8:30 hod. Uvedený čas pre zamestnancov nemusí platiť v prípade plateného prenájmu s FTVŠ UK na základe zmluvy.
Vstup umožní technik KG p. Mrázek, resp. p. Sulovská (Katedra gymnastiky).

Prevádzková doba zariadenia od 08.01.2018

Hodina
(Hour)
15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00
Pondelok
(Monday)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
Utorok
(Tuesday)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
V čase od 12:00-15:00 hod. - SENIOR FITNES (3.4-26.6.2018)
Streda
(Wednesday)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
Štvrtok
(Thursday)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
Piatok
(Friday)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
V čase od 10:00–13:00 hod. - SENIOR FITNES (15.1.-23.3.2018)