Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Oznamy členov katedry

Vedúci katedry

Mgr. Peter OLEJ, PhD.

E-mail:peter.olej@uniba.sk
Miestnosť:0-55
Konzultačné hodiny
Pondelok:11:00-12:00
Štvrtok:13:00-14:00
 Oznamy pracovníka katedry:

Sekretariát katedry

Elena Sulovská

E-mail:elena.sulovska@uniba.sk
Tel.:+421 2 90179926
Klapka (VoIP):17 9926
Miestnosť:0-54

Mgr. Ilja Číž, PhD.

E-mail:ilja.ciz@uniba.sk
Miestnosť:0-52
Konzultačné hodiny:
Utorok:11:00-12:00
Štvrtok:11:00-12:00
Oznamy pracovníka katedry:

 

 

Mgr. Kristína Hižnayová, PhD.

E-mail:kristina.hiznayova@uniba.sk
Miestnosť:0-58
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Materská dovolenka

Mgr. Matej Chren, PhD.

E-mail:matej.chren@uniba.sk
Miestnosť:0-55
Konzultačné hodiny:
Streda:13:00-14:00
Piatok:
09:00-10:00
Oznamy pracovníka katedry:

 

 

Mgr. Jana Kalčoková, PhD

E-mail:jana.kalcokova@uniba.sk
Miestnosť:0-58
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Materská dovolenka

Mgr. Adriana Krnáčová, PhD.

E-mail:adriana.krnacova@uniba.sk
Miestnosť:0-57
Konzultačné hodiny
Pondelok:13:00-14:00
Streda:08:00-09:00
Oznamy pracovníka katedry:

doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.

E-mail:olga.kyselovicova@uniba.sk
Miestnosť:0-53
Konzultačné hodiny
Utorok:11:00-12:00
Štvrtok:13:00-14:00
Oznamy pracovníka katedry:

 

 

Mgr. Jana Luptáková, PhD.

E-mail:jana.luptakova@uniba.sk
Miestnosť:0-58
Konzultačné hodiny
Pondelok:13:00-14:00
Streda:09:00-10:00
Oznamy pracovníka katedry:

 

 

Mgr. Ľuboš Rupčík, PhD.

E-mail:lubos.rupcik@uniba.sk
Miestnosť:0-57
Konzultačné hodiny
Pondelok:09:00-10:00 (kancelária študijných prodekanov)
Štvrtok:13:00-14:30 (kancelária študijných prodekanov)
Oznamy pracovníka katedry:

 

 

Mgr. Miloš Štefanovský, PhD.

E-mail:milos.stefanovsky@uniba.sk
Miestnosť:0-52
Konzultačné hodiny:
Utorok:11:00-12:00
Streda:13:00-14:00
Oznamy pracovníka katedry:

 

 

Interní doktorandi

Mgr. Anita Lamošová

E-mail:anita.lamosovauniba.sk
Miestnosť:0-58
Konzultačné hodiny:
Utorok:10:00-11:00
Streda:13:00-14:00
Oznamy pracovníka katedry:

 

 

Odborný pracovník

Róbert Mrázek
E-mail:robert.mrazekuniba.sk
Miestnosť:0-54
Mobil:+421 917317819