Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Fitgym

Poštová adresa

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
FITGYM
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9,
814 69 Bratislava

Kontakt
Mobil:+421 917 317 819
Tel.: (sekretariát KG)+421 2 90179926
E-mail:fitgymlafranconi.sk

Pohybové štúdio (Movement studio)

Prevádzková doba zariadenia od 27.01.2020

Hodina
(Hour)
14:00
15:00
16:00
17:00
17:00
18:00
18:00
19:00
19:00
20:00
20:00
21:00
Pondelok
(Monday)
- - KRUHOVÝ
TRÉNING
OLYMPIA

TABATA
KATKA

TABATA
PETRA
JUMPING
KIKA
Utorok
(Tuesday)
-SENIOR
FITNES

TABATA
TAŇA

KRUHOVÝ
TRÉNING
KATKA
HIIT
OLYMPIA
-
Streda
(Wednesday)
- - - KRUHOVÝ
TRÉNING
OLYMPIA
TABATA
PETRA

JUMPING
KIKA

Štvrtok
(Thursday)
-

SENIOR
FITNES

FITBALL A
OVERBALL
VERONIKA
TABATA
TÁŇA
--
Piatok
(Friday)
- - - -- -
REZERVÁCIE - on-line prihlasovanie:
Senior Fitnes od 20.01. - 30.06.2020
UTOROK a ŠTVRTOK16,00 - 17,00 hod.

Cenník služieb

Posilňovňa pre verejnosť (platné od 9.9.2019)
1 vstup

3 €

6 vstupov

15 €

12 vstupov

25 €

Jeden vstup do posilňovne predstavuje maximálne 60 minút čistého cvičebného času.

Ceny permanentiek na zimný a letný semester 2019/2020.

Študenti a doktorandi FTVŠ UK

30 €

Na semester. Len s platnou ISIC kartou študenta FTVŠ UK.

Študenti ostatných fakúlt UK aj zahraniční študenti (Erasmus)40 €

Na semester. Len s platnou ISIC kartou študenta UK.

Zamestnanci FTVŠ UK

30 €

Na školský rok. Len s platným preukazom zamestnanca FTVŠ UK.

!!! UPOZORNENIE !!!

  • Platnosť zakúpených permanentiek ako aj viacnásobných vstupov (6 resp. 12 vstupov) je obmedzená na 1 semester (zimný alebo letný).
    - permanentky na ZS sú platné od 9.9.2019 do 14.2.2020
    - permanentky na LS si možno zakúpiť už od 3.2.2020 a ich platnosť je do 15.6.2020
  • Permanentky sú platné iba s platnou ISIC kartou  fakulty.
  • Permanentky platia iba v čase podnikateľskej aktivity (t.j. mimo vyučovacieho procesu).

Permanentky si zakúpite u prevádzkara FITGYM-u.

Zamestnanci FTVŠ UK majú bezplatný vstup v pondelok až piatok v čase medzi 7:00-8:30 hod. Uvedený čas pre zamestnancov nemusí platiť v prípade plateného prenájmu s FTVŠ UK na základe zmluvy.
Vstup umožní technik KG p. Mrázek, resp. p. Sulovská (Katedra gymnastiky).

Posilňovňa (Gym)

Prevádzková doba zariadenia od 09.09.2019

Hodina
(Hour)
15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00
Pondelok
(Monday)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
Utorok
(Tuesday)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
Streda
(Wednesday)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
Štvrtok
(Thursday)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
Piatok
(Friday)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
v prevádzke
(in op)
SENIOR FITNES od 20.01. - 14.02.2020
PIATOK10,00 - 13,00 hod.