Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

ZOZNAM ZAMESTNANCOV KATEDRY

Abecedný zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

doc. RNDr. Viktor Bielik, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej kinantropológie
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Mgr. Ľubica Böhmerová, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej kinantropológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Gabriel Buzgó, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej kinantropológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

PaedDr. Libor Duchoslav

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej kinantropológie
lektor vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej kinantropológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej kinantropológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

doc. MUDr. Jana Lipková, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej kinantropológie
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

PaedDr. Mgr. Ľubomír Majstrák

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej kinantropológie
lektor vysokej školy, univerzity

MUDr. Eva Musilová, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej kinantropológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

M.Sc. Ľudmila Oreská

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej kinantropológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť