Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontaktné dispozície

Poštová adresa

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
Diagnostické centrum prof. Hamara
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9
814 69 Bratislava

E-mail: ftvs.dcphuniba.sk

KONTAKTY

Vedúci pracoviska

Mgr. Ján CVEČKA, PhD.
E-mail:jan.cveckauniba.sk
Miestnosť:II-3

Vedecko-výskumný pracovník

PaedDr. Veronika Tirpáková, PhD. (zastupovanie počas materskej dovolenky dr. Jany Kovárovej)

 

 

 

 

<output>PaedDr. Veronika Tirpáková, PhD.</output>

E-mail:ftvs.dcphuniba.sk
Tel.:
Mobil:
+421 2 901 79 930
+421 918 462 173
Klapka (voIP):17 9930
Miestnosť:II-2

Fyzioterapeut špecialista

PaedDr. Mgr. Ľubomír Majstrák
E-mail:lubomir.majstrakuniba.sk
Miestnosť: II-20

Doktorandi

Mgr. Michal KRÁLIK
E-mail:michal.kralikuniba.sk
Miestnosť:II-2