Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzity Komenského v Bratislave

Kontaktné dispozície

Poštová adresa

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
Diagnostické centrum prof. Hamara
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9
814 69 Bratislava

E-mail: ftvs.dcphuniba.sk

KONTAKTY

Vedúci pracoviska

Mgr. Ján CVEČKA, PhD.
E-mail:jan.cveckauniba.sk
Miestnosť:II-3

Vedecko-výskumný pracovník

Mgr. Jana KOVÁROVÁ, PhD.
E-mail:jana.kovarovauniba.sk
Tel.:
Mobil:
+421 2 206 69 930
+421 918 462 173
Klapka (voIP):23930
Miestnosť:II-3

Vedecko-výskumný pracovník

Mgr. Peter Lopata, PhD.
E-mail:peter.lopatauniba.sk
Miestnosť:

II-5

RNDr. Mája Polakovičová, PhD.
E-mail:maja.polakovicovauniba.sk
Miesnosť:II-4

Doktorandi

Mgr. Matej VAJDA
E-mail:matej.vajdauniba.sk
Miestnosť:II-2
Mgr. Michal KRÁLIK
E-mail:michal.kralikuniba.sk
Miestnosť:II-2

Technik

Peter ŠELINGER
E-mail:peter.selingeruniba.sk
Miestnosť:II-21