ZO OZ PŠaV pri FTVŠ UK

Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na FTVŠ UK

Predseda ZO OZ PŠaV pri FTVŠ UK

doc. PaedDr. Ľubomíra Benčuriková, PhD.

Revízna komisia
Predsedníčka:Renáta Pavlovičová
Členovia:MVDR. Ľudmila Blatná
Mgr. Martin Pach, PhD.
Úsekoví dôverníci
Alena TicháKatedra športovej edukológie a športovej humanistiky
Katedra športovej kinantropológie
Katedra atletiky
Knižnica
doc. PaedDr. Ľubomíra Benčuriková, PhD.Katedra športov v prírode a plávania
Zdenka TimkováKatedra športových hier
Katedra gymnastiky
Richard NehybaDekanát
PhDr. Oľga PeštukováŠD, Prevádzkové oddelenie