Študijné oddelenie

Kontaktné dispozície:

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
Študijné oddelenie
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9
814 69 Bratislava

E-mail: sofsport.uniba.sk

Úradné hodinyPočas semestraPočas letných prázdnin
Pondelok:09:00 - 11:30
Utorok:12:30 - 14:3009:30 - 11:00
Streda:09:00 - 11:3009:30 - 11:00
Štvrtok:12:30 - 14:30

Vedúca študijného oddelenia

MVDr. Ľudmila Blatná
E-mail:ludmila.blatnauniba.sk
Tel.:
+421 2 20669909
Mobil:+421 907 735 566
Klapka (VoIP):23909
Miestnosť:
 23
Úradné hodiny
Pondelok:09:00-11:30
Utorok:12:30-14:30
Streda:09:00-11:30
Štvrtok:12:30-14:30

Referát pre 1. rok bakalárskeho štúdia a magisterské štúdium

Marta Dybová
E-mail:marta.dybovauniba.sk
Tel.:
+421 2 20669908
Klapka (VoIP):23908
Miestnosť:
 24
Úradné hodinyPočas semestraPočas prázdnin
Pondelok:09:00-11:30
Utorok:12:30-14:3009:30-11:00
Streda:09:00-11:3009:30-11:00
Štvrtok:12:30-14:30

Referát pre 2. a 3. rok denného bakalárskeho štúdia

Ing. Klára Babjaková
E-mail:klara.babjakovauniba.sk
Tel.:
+421 2 20669907
Klapka (VoIP):23907
Miestnosť:
 24
Úradné hodinyPočas semestraPočas prázdnin
Pondelok:09:00-11:30
Utorok:12:30-14:3009:30-11:00
Streda:09:00-11:3009:30-11:00
Štvrtok:12:30-14:30

Referát ďalších foriem vzdelávania

E-mail:akademiafsport.uniba.sk
Martin Hudec
E-mail:martin.hudec@uniba.sk
Tel.:
+421 2 20669933
Klapka (VoIP):23933
Miestnosť:
 21
Úradné hodiny
Pondelok:09:00-14:00
Utorok:09:00-14:30
Streda:09:00-14:30
Štvrtok:09:00-14:30
Piatok:09:00-14:00

Referát sociálnej starostlivosti o študentov - štipendiá

Renáta Pavlovičová
E-mail:renata.pavlovicovauniba.sk
Tel.:
+421 2 20669916
Klapka (VoIP):23916
Miestnosť:
 19
Úradné hodiny
Pondelok:12:30-14:30
Utorok:09:30-11:30
Streda:09:30-11:3012:30-14:30
Štvrtok:Nestránkový deň
Piatok:09:30-11:30