Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Rok 2020

Denný detský tábor pre deti od 6 do 14 rokov - LETO 2020

Cieľom je poskytnúť zaujímavý športový program a propagovať pohybové aktivity medzi deťmi. Podujatie je organizované pre deti od 6 do 14 rokov. V lete 2020 pre vás pripravujeme pre vaše deti 2 denné tábory súčasne v jednom termíne. Jeden turnus je určený pre deti od 6-10 rokov a druhý pre deti od 10 do 14 rokov. Maximálna kapacita jedného tábora je 20 detí resp. 40 detí / turnus. Novinkou pre tohto ročné športové prázdniny je výučba angličtiny (1 hod. denne).

Vedúci podujatia: Mgr. Lukáš Chovanec, PhD.
Zástupca podujatiaMgr. Eva Rýzková, PhD.
Terminy
1. turnus
(cena 1. turnusu 100 €/dieťa)
01.-03.07.202020+20 miest
2. turnus06.-10.07.202020+20 miest
3. turnus13.-17.07.202020+20 miest
4. turnus20.-24.07.202020+20 miest
5. turnus27.-31.07.202020+20 miest
Ceny
Pri platbe do 31.05.2020(first minute)150 €/dieťa
Pri platbe po 1.6.2020165 €/dieťa
Využite možnosť prihlásiť vaše dieťa na 1.+2. turnus za zvýhodnenú cenu !!!200 € /dieťa
Pri účasti súrodencov v jednom turnuse poskytujeme zľavu5 €/dieťa

Platbu je možné realizovať výhradne bezhotovostnou platbou prevodom na číslo účtu:

  • IBAN: SK 33 8180 0000 0070 0008 2669
  • SWIFT kód: SPSRSKBAXXX
  • Variabilný symbol: 202007010

Do správy pre prijímateľa uveďte dátum začatia turnusu, priezvisko a meno dieťaťa! Platbu je potrebné zrealizovať do vyššie uvedených termínov v závislosti od ceny. Vyplnené prihlášky spolu s potvrdením o platbe zasielajte v digitálnej podobe (.pdf) na nižšie uvedenú emailovú adresu.

Deti dostanú ako darček tričká s logom akcie! V prihláške prosím uveďte konfekčnú veľkosť dieťaťa a výšku dieťaťa.

Zabezpečené bude:
a) strava v jedálni FTVŠ UK (desiata, obed, olovrant),
b) poistenie detí (pri včasnom nahlásení dieťaťa),
c) celodenný pitný režim,
d) fotodokumentácia akcie.

PROGRAM:

a) plávanie (plaváreň na Lafranconi), v rámci ktorého bude realizovaný základný plavecký výcvik,
b) kanoistika (lodenica FTVŠ UK),
c) športové hry: basketbal, futbal, florbal, plážový volejbal  (areál FTVŠ UK),
d) gymnastika (telocvičňa ŠG),
e) netradičné športy - šípky, hádzanie tanierom ...(multifunkčné ihrisko FTVŠ (UK),
f) detský golf (vonkajšie ihrisko FTVŠ UK),
g) turistika v okolí Bratislavy,
h) tanec (pohybové štúdio ŠG),
j) angličtina (novinka!!)

PRIHLÁŠKA: 

Vzhľadom na opatrenia súvisiace s ochorením COVID-19 je prihlasovanie na tábor dočasne pozastavené.

  • Záväzná prihláška a čestné prehlásenie zákonného zástupcu TU.
  • Poučenie dotknutej osoby/jej zákonného zástupcu o spracovaní osobných údajov TU.

Prihlášky po 22.06.2020 budeme akceptovať (v prípade neobsadenia turnusu), ale nebude už možné dieťa už poistiť.

Storno podmienky:

  • 30 - 14 dní pred nástupom 20% z ceny tábora
  • 18 - 14 dní pred nástupom 40% z ceny tábora
  • 13 - 8 dní pre nástupom 60% z ceny tábora
  • 7 a menej dní pred nástupom 80% z ceny tábora
Kontaktné dispozície
Mgr. Lukáš Chovanec, PhD.
mobil:+421 908 684 874
Mgr. Eva Rýzková, PhD.
mobil:+421 905 880 549
e-mail:prazdninyfsport.uniba.sk