Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Športové prázdniny FTVŠ UK

Denný detský tábor pre deti od 6 do 15 rokov - LETO 2019

Cieľom je poskytnúť zaujímavý športový program a propagovať pohybové aktivity medzi deťmi. Podujatie je organizované pre deti od 6 do 15 rokov.

Vedúci podujatia: Mgr. Lukáš Chovanec, PhD.
Zástupca podujatiaMgr. Eva Rýzková, PhD.
Terminy
1. turnus
(cena 1. turnusu 125 €/dieťa)
01.-04.07.2019 vypredané
2. turnus08.-12.07.20192 miesta voľné
3. turnus15.-19.07.20193 miesta voľné
4. turnus22.-26.07.2019vypredané
5. turnus29.-02.08.2019vypredané
Ceny
Pri platbe do 31.05.2019(first minute)145 €/dieťa
Pri platbe po 1.6.2019165 €/dieťa
Pri účasti súrodencov v jednom turnuse poskytujeme zľavu5 €/dieťa

Platbu je možné realizovať výhradne bezhotovostnou platbou prevodom na číslo účtu:

  • IBAN: SK 33 8180 0000 0070 0008 2669
  • SWIFT kód: SPSRSKBAXXX
  • Variabilný symbol: 201907010

Do správy pre prijímateľa uveďte dátum začatia turnusu, priezvisko a meno dieťaťa! Platbu je potrebné zrealizovať do vyššie uvedených termínov v závislosti od ceny. Vyplnené prihlášky spolu s potvrdením o platbe zasielajte v digitálnej podobe (.pdf) na nižšie uvedenú emailovú adresu.

Deti dostanú ako darček bledomodré tričká s logom akcie! V prihláške prosím uveďte konfekčnú veľkosť dieťaťa a výšku dieťaťa.

Zabezpečené bude:
a) strava v jedálni FTVŠ UK (desiata, obed, olovrant),
b) poistenie detí (pri včasnom nahlásení dieťaťa),
c) celodenný pitný režim,
d) fotodokumentácia akcie.

PROGRAM:

a) plávanie (plaváreň na Lafranconi), v rámci ktorého bude realizovaný základný plavecký výcvik,
b) kanoistika (lodenica FTVŠ UK),
c) športové hry: basketbal, futbal, florbal, plážový volejbal  (areál FTVŠ UK),
d) gymnastika (telocvičňa ŠG),
e) netradičné športy - šípky, hádzanie tanierom ...(multifunkčné ihrisko FTVŠ (UK),
f) detský golf (vonkajšie ihrisko FTVŠ UK),
g) turistika v okolí Bratislavy,
h) šerm (pohybové štúdio ŠG),
j) tanec (pohybové štúdio ŠG),

PRIHLÁŠKA: 

Prihlášky po 24.06.2019 budeme akceptovať (v prípade neobsadenia turnusu), ale nebude už možné dieťa už poistiť.

Storno podmienky:

  • 30 - 14 dní pred nástupom 20% z ceny tábora
  • 18 - 14 dní pred nástupom 40% z ceny tábora
  • 13 - 8 dní pre nástupom 60% z ceny tábora
  • 7 a menej dní pred nástupom 80% z ceny tábora
Kontaktné dispozície
Mgr. Lukáš Chovanec, PhD.
mobil:+421 908 684 874
Mgr. Eva Rýzková, PhD.
mobil:+421 905 880 549
e-mail:prazdninyfsport.uniba.sk