Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Rok 2019

Otvorenie Akademického roka 2019-2020 - fotogalétia