Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Športové prázdniny FTVŠ UK

Denný detský tábor pre deti od 6 do 15 rokov - LETO 2018

Cieľom je poskytnúť zaujímavý športový program a propagovať pohybové aktivity medzi deťmi. Podujatie je organizované pre deti od 6 do 15 rokov.

Vedúci podujatia: Mgr. Lukáš Chovanec, PhD.
Terminy
1. turnus02.-06.07.2018 (vrátane 05.07.)4 voľné miesta 
2. turnus09.-13.07.2018vypredané
3. turnus16.-20.07.2018vypredané
4. turnus23.-27.07.2018vypredané
Ceny
Pri platbe do 15.05.2018(first minute)125 €/dieťa
Pri platbe do 15.06.2018135 €/dieťa
Pri platbe do 16.06.2018145 €/dieťa
Pri účasti súrodencov v jednom turnuse poskytujeme zľavu5 €/dieťa

Platbu je možné realizovať výhradne bezhotovostnou platbou prevodom na číslo účtu:

  • IBAN: SK 33 8180 0000 0070 0008 2669
  • SWIFT kód: SPSRSKBAXXX

Do správy pre prijímateľa uveďte dátum začatia turnusu, priezvisko a meno dieťaťa! Platbu je potrebné zrealizovať do vyššie uvedených termínov v závislosti od ceny. Vyplnené prihlášky spolu s potvrdením o platbe zasielajte v digitálnej podobe (.pdf) na nižšie uvedenú emailovú adresu.

Deti dostanú ako darček bledomodré tričká s logom akcie! V prihláške prosím uveďte konfekčnú veľkosť dieťaťa a výšku dieťaťa.
Zabezpečené bude:
a) strava v jedálni FTVŠ UK (desiata, obed, olovrant),
b) poistenie detí (pri včasnom nahlásení dieťaťa),
c) celodenný pitný režim,
d) fotodokumentácia akcie.

PROGRAM:

a) plávanie (plaváreň na Lafranconi), v rámci ktorého bude realizovaný základný plavecký výcvik,
b) kanoistika (lodenica FTVŠ UK),
c) športové hry: basketbal, futbal, florbal, plážový volejbal  (areál FTVŠ UK),
d) gymnastika (telocvičňa ŠG),
e) netradičné športy - šípky, hádzanie tanierom ...(multifunkčné ihrisko FTVŠ (UK),
f) detský golf (vonkajšie ihrisko FTVŠ UK),
g) turistika v okolí Bratislavy,
h) šerm (pohybové štúdio ŠG),
j) tanec (pohybové štúdio ŠG),

PRIHLÁŠKA: 

Záväzná prihláška a čestné prehlásenie zákonného zástupcu TU.
Prihlášky po 25.06.2018 budeme akceptovať (v prípade neobsadenia turnusu), ale nebude už možné dieťa už poistiť.

Kontaktné dispozície
Mgr. Lukáš Chovanec, PhD.
mobil:+421 908 684 874
e-mail: prazdninyfsport.uniba.sk