Športové prázdniny na FTVŠ UK

Denný detský tábor pre deti od 6 do 15 rokov - leto 2017

Cieľom je poskytnúť zaujímavý športový program a propagovať pohybové aktivity medzi deťmi. Podujatie je organizované pre deti od 6 do 15 rokov.
Deti budú rozdelené do 2 skupín, 1. skupina – deti od 6 do 10 rokov; 2. skupina – deti od 11 do 15 rokov.

Vedúci podujatia:Mgr. Lukáš Chovanec, PhD.
Zástupca vedúceho:Mgr. Katarína Péliová
TERMÍNY
1. turnus:03.-07.07.2017vypredané
2. turnus:10.-14.07.2017vypredané
3. turnus:17.-21.07.2017vypredané
4. turnus:24.-28.07.2017vypredané
5. turnus:07.-11.08.2017vypredané
6. turnus:14.-18.08.2017vypredané
CENY
Pri platbe do 15.5.2017
(first minute)
125 €/dieťa
Pri platbe do 15.6.2017135 €/dieťa
Pri platbe po 16.6.2017145 €/dieťa
Pri účasti súrodencov v jednom turnuse poskytujeme zľavu5 €/dieťa


Platbu je možné realizovať výhradne bezhotovostnou platbou prevodom na číslo účtu:

  • IBAN: SK 33 8180 0000 0070 0008 2669
  • SWIFT kód: SPSRSKBAXXX

Do správy pre prijímateľa uveďte meno dieťaťa a dátum začatia turnusu.
Platbu je potrebné zrealizovať do vyššie uvedených termínov v závislosti od ceny.

Deti dostanú ako darček bledomodré tričká s logom akcie! V prihláške prosím uveďte konfekčnú veľkosť dieťaťa a výšku dieťaťa.
Zabezpečené bude:
a) strava v jedálni FTVŠ UK (desiata, obed, olovrant),
b) poistenie detí (pri včasnom nahlásení dieťaťa),
c) celodenný pitný režim,
d) fotodokumentácia akcie.

PROGRAM:

a) plávanie (plaváreň na Lafranconi), v rámci ktorého bude realizovaný základný plavecký výcvik,
b) kanoistika (lodenica FTVŠ UK),
c) športové hry: basketbal, futbal, florbal, plážový volejbal  (areál FTVŠ UK),
d) gymnastika (telocvičňa ŠG),
e) netradičné športy - šípky, hádzanie tanierom ...(multifunkčné ihrisko FTVŠ UK),
f) detský golf (vonkajšie ihrisko FTVŠ UK),
g) turistika v okolí Bratislavy,
h) šerm (pohybové štúdio ŠG),
i) tanec (pohybové štúdio ŠG),

PRIHLÁŠKA: 

Záväzná prihláška a čestné prehlásenie zákonného zástupcu TU.
Prihlášky po 25.6.2017 budeme akceptovať (v prípade neobsadenia turnusu), ale nebude už možné dieťa poistiť.

Kontaktné dispozície
e-mail:prazdninyfsport.uniba.sk
Mgr. Lukáš Chovanec, PhD.
mobil:+421 908 684 874
Mgr. Katarína Péliová
mobil:+421 908 404 593