Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Rada ŠVOUČ

Zloženie rady ŠVOUČ v akademickom roku 2019/2020

Garant:

Mgr. et Mgr. Petra Pačesová, PhD.

Predseda:

Mgr. Lukáš Chovanec, PhD.:                          Katedra športov v prírode a plávania

Členovia rady ŠVOUČ

Mgr. Ľubica Böhmerová, PhD.Katedra biologických a lekárskych vied
Mgr. Lukáš Chovanec, PhD.:Katedra športov v prírode a plávania
PaedDr. Ladislava Doležajová, PhD.Katedra atletiky
Mgr. Stanislav Kraček, PhD.:Katedra edukačných a humanitných vied o športe
Mgr. Eva Rýzková, PhD.Katedra gymnastiky, tancov, fitnes a úpolov
Mgr. Martin Mikulič, PhD.Katedra športových hier

Organizačný výbor fakultnej konferencie ŠVOUČ 2020

Predseda:

Mgr. Lukáš Chovanec, PhD.

Tajomník:

Mgr. Henrieta Horníková

DÔLEŽITÉ TERMÍNY
Katedrové kolá (študenti 1. a 2. stupňa štúdia):do 20. marca 2020
(na jednotlivých katedrách)
Odovzdanie prác na fakultnú konferenciu:do 27. marca 2020
Termín fakultnej konferencie:2. apríla 2020
Termín celoštátnej konferencie:máj 2020