Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Nestále poradné orgány