Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Voľby

VÝSLEDKY volieb do AS FTVŠ UK na obdobie 1.5.2017-30.4.2021 zamestnanecká komora

Zoznam novozvolených členov AS FTVŠ UK v Bratislave
pre volebné obdobie od 01.05.2017 do 30.04.2021
zamestnanecká komora

Č.Titl.PriezviskoMenoTitl.Pracovisko
1.Mgr.BuzgóGabrielKŠK
2.Mgr.CihováIvetaPhD.KA
3.Mgr.CvečkaJánPhD.DCpH
4.Prof. MUDr.HamarDušanPhD.KŠK
5.Prof. PaedDr.HolienkaMiroslavPhD.KŠH
6.Prof. PaedDr.KyselovičováOľgaPhD.KG
7.Prof. PaedDr.LabudováJanaPhD.KŠPP
8.Prof. PhDr.ObornýJosefPhD.KŠEŠH
9.Mgr.ŠtefanovskýMilošPhD.KG
10.Doc. Mgr.VavákMiroslavPhD.KA

Doc. Peter Mačura, PhD.
Predseda zamestnaneckej VK FTVŠ UK v Bratislave

NÁVRHY NA KANDIDÁTOV za členov do študentskej časti AS FTVŠ UK

II. VOLEBNÝ OBVOD
študenti  1., 2. a 3. stupňa štúdia (Bc. / Mgr. /PhD.)

Rozdelenie kandidátov podľa skupín do 1. kola volieb do AS FTVŠ UK
Každá volebná skupina - 1 MANDÁT

Zoznam kandidátovTitulSkratka
študijného
programu
Rok štúdiaVolebná skupina
1.BÁBELA MichalMgr.1dSHM1.PhD.3. volebná skupina
2.BEČARIK RóbertBc.1mTUT1.Mgr.2. volebná skupina
3.GAJDOŠECHOVÁ MáriaBc.1mKT1.Mgr.2. volebná skupina
4.HALAJ MatejMgr.1dSED1. PhD.3. volebná skupina
5.HLÔŠKOVÁ Adriana2KT2. Bc.1. volebná skupina
6.KLAČANSKÝ Marek1TUT1. Bc.1. volebná skupina
7.KRÁLIK MichalMgr.1dSED1. PhD.3. volebná skupina
8.LACKO Samuel3TUT3. Bc.1. volebná skupina
9.MATISEK Juraj3TUT3. Bc.1. volebná skupina
10.PAŽÍTKA Tomáš3TUT3. Bc.1. volebná skupina
11.PÉLIOVÁ KatarínaMgr.1dSED1. PhD.3. volebná skupina
12.VLK Patrik2KT2. Bc.1. volebná skupina

V Bratislave 23.3.2017

Mgr. Dávid Olasz
predseda Volebnej komisie

VÝSLEDKY volieb do AS FTVŠ UK na obdobie 1.5.2017-30.4.2021

ZVOLENÍ KANDIDÁTI ZA ŠTUDENTSKÚ ČASŤ
(II. VOLEBNÝ OBVOD)

1. VOLEBNÁ SKUPINA
Zvolení kandidátiTitulSkratka
študijného
programu
Rok štúdia
1.LACKO Samuel3TUT3. Bc.
2.VLK Patrik2KT2. Bc.
2. VOLEBNÁ SKUPINA
Zvolení kandidátiTitulSkratka
študijného
programu
Rok štúdia
1.BEČARIK RóbertBc.1mTUT1.Mgr.
3. VOLEBNÁ SKUPINA
Zvolení kandidátiTitulSkratka
študijného
programu
Rok štúdia
1.KRÁLIK MichalMgr.1dSED1. PhD.
2.PÉLIOVÁ KatarínaMgr.1dSED1. PhD.

V Bratislave 7.4.2017

Ivana Palenčíková
podpredsedníčka volebnej komisie

Zápisnica o priebehu hlasovania a výsledkoch volieb do Akademického senátu FTVŠ UK - študentská časť (.pdf)

DOPLŇOVACIE VOĽBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU UK

NÁVRHY NA KANDIDÁTOV

NÁVRHY NA KANDIDÁTOV
do študentského volebného okrsku akademického senátu UK

Zoznam kandidátovTitulSkratka
študijného
programu
Rok štúdia
1.BUGÁŇ RichardBc.1mKT1.Mgr.

V Bratislave 27.3.2017

Ivana Palenčíková
podpredsedníčka volebnej komisie

Zápisnica o priebehu hlasovania a výsledkoch volieb do Akademického senátu UK (.pdf)