Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Pracovné komisie

Mandátová a volebná komisia

Mgr. KRÁLIK Michalpredseda komisie
doc. PaedDr. LABUDOVÁ Jana, PhD.členka komisie
Mgr. CVEČKA Ján, PhD.člen komisie
Bc. BEČARIK Róbertčlen komisie

Pedagogická komisia

doc. PaedDr. KYSELOVIČOVÁ Oľga, PhD.predsedníčka komisie
Mgr. CIHOVÁ Iveta, PhD.členka komisie
doc. PaedDr. Ludmila ZAPLETALOVÁ, PhD.členka AO
Mgr. PÉLIOVÁ Katarínačlenka komisie
LACKO Samuelčlen komisie

Hospodárska a právna komisia

Mgr. ŠTEFANOVSKÝ Miloš, PhD.predseda komisie
prof. PaedDr. HOLIENKA Miroslav, PhD.člen komisie
doc. Mgr. VAVÁK Miroslav, PhD.člen komisie
Mgr. Peter OLEJčlen AO