Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Pracovné komisie

Mandátová a volebná komisia

doc. PaedDr. LABUDOVÁ Jana, PhD.členka komisie
Mgr. CVEČKA Ján, PhD.člen komisie
STRELECKÝ Michal člen komisie

Pedagogická komisia

doc. PaedDr. KYSELOVIČOVÁ Oľga, PhD.predsedníčka komisie
Mgr. CIHOVÁ Iveta, PhD.členka komisie
doc. PaedDr. PERÁČKOVÁ Janka, PhD.členka komisie
Bc. BERISHA Gencčlenka komisie
Bc. ŠEFČÍK Adamčlen komisie

Hospodárska a právna komisia

Mgr. ŠTEFANOVSKÝ Miloš, PhD.predseda komisie
prof. PaedDr. HOLIENKA Miroslav, PhD.člen komisie
doc. Mgr. VAVÁK Miroslav, PhD.člen komisie
Mgr. Peter OLEJčlen komisie