Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Akademický senát fakulty

Akademický senát (AS) FTVŠ UK na funkčné obdobie od 1.5.2017 do 30.4.2021

Predseda Akademického senátu FTVŠ UK

doc. Mgr. Miroslav VAVÁK, PhD.

Podpredsedovia Akademického senátu FTVŠ UK
Mgr. Iveta CIHOVÁ, PhD.Zamestnanecká komora
Mgr. Marco OBETKOŠtudentská komora

Študentská komora AS FTVŠ UK

E-mail: ftvs.scastuniba.sk

Bc. Genc BERISHA
Michal STRELECKÝ
Bc. Adam ŠEFČÍK
Mgr. ŠIŠKOVÁ Nikola

Zástupcovia v Akademickom senáte UK na obdobie 2019-2023

Zamestnanecká časť:
doc. PaedDr. KYSELOVIČOVÁ Oľga, PhD.
Mgr. Ľubomír TOMÁNEK, PhD.
doc. Mgr. Miroslav VAVÁK, PhD.

Študentská časť:
Mgr. Marco OBETKO
Mgr. Nikola ŠIŠKOVÁ

Zástupca v Rade vysokých škôl na obdobie 2019-2023

Mgr. Ľubor TOMÁNEK, PhD.