Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Akademický senát fakulty

Akademický senát (AS) FTVŠ UK na funkčné obdobie od 1.5.2017 do 30.4.2021

Predseda Akademického senátu FTVŠ UK

doc. Mgr. Miroslav VAVÁK, PhD.

Podpredsedovia Akademického senátu FTVŠ UK
Mgr. Iveta CIHOVÁ, PhD.Zamestnanecká komora
Mgr. Katarína PÉLIOVÁŠtudentská komora
Tajomník Akademického senátu FTVŠ UK
prof. PhDr. Josef OBORNÝ, PhD.

Zástupcovia v Akademickom senáte UK na obdobie 2015-2019

Zamestnanecká časť:
doc. PaedDr. Jana LABUDOVÁ, PhD.
Mgr. Ľubomír TOMÁNEK, PhD.
doc. Mgr. Miroslav VAVÁK, PhD.

Študentská časť:
Mgr. Nikola ŠIŠKOVÁ
Michal STŘELECKÝ

Zástupca v Rade vysokých škôl na obdobie 2015-2019

Mgr. Iveta CIHOVÁ, PhD.

Zástupca v Študentskej rade vysokých škôl na obdobie 2016-2019

Mgr. Michal KRÁLIK