Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzity Komenského v Bratislave

Kontakty

Poštová adresa:

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
Referát medzinárodných vzťahov
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9
814 69 Bratislava

Mgr. Milan Sedliak, PhD.

Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničnú spoluprácu

Miestnosť:Erasmus+ č.dv. 3
Telefón:+421 2 20669902
E-mail:milan.sedliak@uniba.sk
Úradné hodiny:
Utorok14:00-15:30
Streda14:30-16:00
 
PaedDr. Veronika Tirpáková, PhD.

Administrátor ERASMUS+

Miestnosť:Erasmus+ č.dv. 3
Telefón:+421 2 20669902
E-mail:erasmusfsport.uniba.sk
Úradné hodiny:
Pondelok08:00-11:30
Štvrtok14:00-16:00
Piatok10:00-16:00