Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzity Komenského v Bratislave

Členstvo FTVŠ UK v medzinárodných organizáciach

 

FIEP – International Federation of Physical Education

 

ICSSPE – International Council of Sport Science and Physical Education