Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Abecedný zoznam zamestnancov FTVŠ UK

Abecedný zoznam zamestnancov FTVŠ UK z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

PaedDr. Gustáv Argaj, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športových hier
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Michal Bábela, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Matej Babic

Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Doktorand (2.dSED, denný)
Publikačná činnosť

Ing. Klára Babjaková

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Referát ďalších foriem vzdelávania
referent v administratíve, i. n.

Mgr. Tibor Balga, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mária Balgavá

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Prevádzkové oddelenie
pomocník a upratovač v kancelárii

PaedDr. Igor Baran, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športov v prírode a plávania
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Angela Barineková

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra atletiky
referent v administratíve, i. n.
Publikačná činnosť

PaedDr. Martin Belás, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športov v prírode a plávania
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť