Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Zápis o výsledku volieb kandidáta na dekana


12. 11. 2018 11.21 hod.

Na základe voľby Akademickým senátom FTVŠ 7.11.2018 sa kandidátom na dekana FTVŠ UK stal -

 

               prof. Mgr. Marián VANDERKA, PhD.       

 

       

V Bratislave 7.11.2018

                                  

                                                                                   Mgr. Peter SCHICKHOFER, PhD.

                                                                                          predseda VKnVKnFD