Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

voľby do študentnskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ)

voľby sa uskutočnia 24.10.2018 (streda) 11:00-13:00 hod.


10. 10. 2018 11.28 hod.
 1. Odovzdanie kandidačných lístkov kandidátmi do podateľne FTVŠ UK
  T: 17.10.2018 do 13,00 hod. (Kandidačné lístky budú k dispozícii v zakladači pred študijným oddelením FTVŠ UK)
 2. Zverejnenie zoznamu kandidátov, ktorí kandidujú do ŠRVŠ vo výveske AS FTVŠ UK
  T : 17.9.2018 do 14,00 hod.
 3. Voľby kandidátov FTVŠ UK do ŠRVŠ
  T: 24.10.2018 (11,00-13,00 hod.)
  miesto: Zasadačka dekana
 4. Zverejnenie zápisnice o priebehu a výsledkoch doplňovacích volieb do ŠRVŠ
  T: 24.10.2018 do 15,00 hod.
 5. Doručenie zápisnice o priebehu a výsledkoch doplňovacích volieb do ŠRVŠ do kancelárie senátu UK
  T: 26.10.2018 do 15,00 hod