Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

TA - školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa – všeobecná časť

rôzne športové špecializácie I. stupeň – všeobecná časť


04. 04. 2019 09.20 hod.

Program všeobecnej časti školenia trénerov I. kvalifikačného stupňa – 26.-28.4.2019