Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

WM-skúška na overenie odbornej spôsobilosti

Skúška na overenie odbornej spôsobilosti-Wellness pracovník-masérske služby


16. 10. 2019 08.57 hod.

Skúška na overenie odbornej spôsobilosti–7.2.2020