Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Školenie trenerov športovej gymnastiky I.stupeň - 2. špecialna časť

Harmonogram špeciálnej časti - trénerská kvalifikácia I. stupeň - športová gymnastika + záverečné skúšky


05. 03. 2019 14.28 hod.

Harmonogram II. špeciálnej časti - trénerská kvalifikácia I. stupeň - športová gymnastika

 

+ záverečné skúšky zo športovej gymnastiky budú 20.4.2019 na FTVŠ