Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

TA - školenie trénerov futbalu I. kvalifikačného stupňa pre Špeciálne olympiády

futbal I. stupeň špeciálnych olympiád – 2. špeciálna časť


16. 10. 2019 09.05 hod.

Program 2. špeciálnej časti – futbal pre (I. stupeň) špeciálnych olympiád – 18.10.19-20.10.19