Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

IA- školenie inštruktorov jogovej terapie II. kvalifikačného stupňa

inštruktor jogovej terapie II.stupeň - 2. všeobecná časť


16. 10. 2019 09.05 hod.

Program 2. všeobecnej časti pre (II.stupeň) – 7.3.-8.3.2020