Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

IA - školenie inštruktorov plávania dojčiat, batoliat a detí predškolského veku I. kvalifikačného stupňa

plávanie dojčiat, batoliat a detí predškolského veku I. stupeň – všeobecná časť


04. 04. 2019 09.25 hod.

Program všeobecnej časti – plávanie dojčiat, batoliat a detí predškolského veku pre I. stupeň – 12.-14.4.2019