Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Trénerská akadémia FTVŠ UK v Bratislave III. stupeň - všeobecná časť

Vzdelávací program III.kvalifikačného stupňa trénerov tanečného športu, volejbalu a jachtingu - 2. všeobecná časť


11. 01. 2019 06.46 hod.

Trénerská akadémia FTVŠ UK v Bratislave

Vzdelávací program III.kvalifikačného stupňa trénerov tanečného športu, volejbalu a jachtingu - 2. všeobecná časť