Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

TA-školenie trénerov plávania I. kvalifikačného stupňa

plávanie I. stupeň - 2. špeciálna časť


04. 04. 2019 09.22 hod.

Program 2. špeciálnej časti školenia- plávanie pre I. stupeň - 7.12.2019