Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

TA-školenie trénerov ľadového hokeja III. kvalifikačného stupňa-1. všeobecná časť

ľadový hokej III. stupeň-1. všeobecná časť


04. 04. 2019 09.22 hod.

Program všeobecnej časti školenia- ľadový hokej pre III. stupeň-2.-5.5.2019