Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Trénerská akadémia FTVŠ UK v Bratislave II. stupeň - všeobecná časť

Vzdelávací program pre získanie kvalifikácie trénera/inštruktora II. stupňa - aikido, judo, volejbal, stolný tenis - 1. všeobecná časť


28. 11. 2018 15.53 hod.