Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Trénerská akadémia FTVŠ UK v Bratislave I. stupeň - špecialná časť

Vzdelávací program pre získanie kvalifikácie trénera I. stupňa-plávanie-2. špeciálna časť


11. 01. 2019 06.46 hod.

Trénerská akadémia FTVŠ UK v Bratislave

Vzdelávací program pre získanie kvalifikácie trénera I. stupňa-plávanie-2. špeciálna časť