Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Trénerská akadémia FTVŠ UK v Bratislave II. stupeň - kvalifikačného stupňa(prvý blok)

Vzdelávací program pre získanie kvalifikácie trénera/inštruktora II. stupňa - aikido, judo - špeciálna časť


05. 03. 2019 14.12 hod.

Trénerská akadémia FTVŠ UK v Bratislave

Vzdelávací program pre získanie kvalifikácie trénera/inštruktora II. stupňa - aikido, judo - špeciálna časť