Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

TA - školenie trénerov juda a inštruktorov aikida II. kvalifikačného stupňa

judo, aikido II. stupeň – 1. špeciálna časť


04. 04. 2019 09.29 hod.

Program 1. špeciálnej časti – judo, aikido (II. stupeň) – 17.-19.5.2019