Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA PRI PRÍLEŽITOSTI 60. VÝROČIA ZALOŽENIA FAKULTY


12. 12. 2019 12.15 hod.

MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA

PRI PRÍLEŽITOSTI 60. VÝROČIA

ZALOŽENIA FAKULTY TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU

UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

 

uskutoční sa: 24. -25. Septembra 2020

FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY
A ŠPORTU UK V BRATISLAVE
NÁBR. ARM. GEN. L. SVOBODU 9
814 69 Bratislava

Konferencia sa bude niesť v nasledovných tematických okruhoch:

  • Telesná a športová výchova
  • Školský šport
  • Športový tréning
  • Výkonnostný a vrcholový šport
  • Zdravie, Kvalita života
  • Rekreačný šport

 

VIAC INFORMÁCII O VEDECKEJ KONFERENCII NÁJDEŠ NA:

www.sportveda.sk