Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

TA - doškolenie trénerov cyklistiky I. až III. kvalifikačného stupňa

cyklistika I.až III. stupeň - doškolenie


16. 10. 2019 08.57 hod.

Program doškolenia trénerov cyklistiky pre (I. až III. stupeň) - 14.12.2019