Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

TA - školenie trénerov hokejbalu I.kvalifikačného stupňa

hokejbal I.stupeň - 1.špeciálna časť


16. 10. 2019 08.57 hod.

Program I.špeciálnej časti hokejbalu pre (I. stupeň) - 15.11.-16.11.2019 v konferenčnej miestnosti Národného Bowlingového centra, v Bratislave.