Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

IA - školenie inštruktorov jogovej terapie I. kvalifikačného stupňa

jogová terapia I. stupeň – všeobecná časť


15. 08. 2019 13.51 hod.

Program všeobecnej časti – jogová terapia pre (I. stupeň) – 20.9.-22.9.2019