Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

ERASMUS+ VÝZVA NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA MOBILITY

Erasmus+ štúdium a stáž na akademický rok 2019/2020


27. 11. 2018 10.47 hod.

 

Prihláška na mobilitu štúdium je zverejnená na web stránke https://moja.uniba.sk/ alebo na https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/prihlasky-na-mobility/

Táto prihláška bude otvorená od 21. 11. 2018 do 28. 02. 2019. Po tomto termíne už nebude možnosť pre ďalších študentov, aby sa prihlásili.

Rovnako upozorňujeme, že študenti budú v prihláške uvádzať univerzitný email, ktorý bude automaticky doplnený z AiSu.

Všetky informácie z Mobility Online a novinky im v tomto prípade budú chodiť iba na univerzitný email.

Výzva na mobilitu stáž a absolventskú stáž na AR 2019/2020 bude prebiehať stále v pôvodnej papierovej forme mimo softvéru Mobility Online.