Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

voľby do študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ)

voľby sa uskutočnia 15.05.2019 (streda) 11:00-13:00 hod.


15. 04. 2019 15.03 hod.

AS FTVŠ vyhlasuje voľby do - RADY VYSOKÝCH ŠKÔL 

na obdobie 2019 -2023

 

Kandidátky sa podávajú 17.4. - 3.5.2019 do podateľne FTVŠ UK